Josemaría Escrivá Obras
• Wytrwao
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 48
   > Punkt 49
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 151
   > Punkt 152
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   > Punkt 187
   > Punkt 188
   > Punkt 189
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 195
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 218
   > Punkt 219
   > Punkt 221
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 238
   > Punkt 242
   > Punkt 244
   > Punkt 247