Josemaría Escrivá Obras
• Cierpliwo
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 78
   > Punkt 79
   > Punkt 88
Rozdzia 6 Pokora
   > Punkt 105
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 219
Rozdzia 17 Matka Boa, Matka nasza
   > Punkt 286