Josemaría Escrivá Obras
• Naturalno
Rozdzia 7 Oderwanie si
   > Punkt 120
   > Punkt 121
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 135
   > Punkt 136
   > Punkt 138
   > Punkt 139
   > Punkt 141
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 253
   > Punkt 254
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 273