Josemaría Escrivá Obras
• Wielkoduszno
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 80
Rozdzia 6 Pokora
   > Punkt 106
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 196
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 245