Josemaría Escrivá Obras
• Przyjaźń
Rozdział 14 Mocą miłości
   > Punkt 231
   > Punkt 233
Rozdział 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 273
Rozdział 18 Ku świętości
   > Punkt 314
   > Punkt 315