Josemaría Escrivá Obras
• Narzdzia Boe
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 250
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 259
   > Punkt 260
   > Punkt 261
   > Punkt 262
   > Punkt 266
   > Punkt 267