Josemaría Escrivá Obras
• 1 J
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   III , 18 > Punkt 91
Rozdzia 6 Pokora
   II , 16 > Punkt 99
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   III , 1-2 > Punkt 143
   V , 9 > Punkt 143
   V , 4 > Punkt 144
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   IV , 20 > Punkt 166
   V , 2-3 > Punkt 166
   III , 18 > Punkt 171
   IV , 16 > Punkt 172
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   II , 1-2 > Punkt 214
Rozdzia 14 Moc mioci
   III , 1-2 > Punkt 228
   IV , 7-9 > Punkt 228
   IV , 10 > Punkt 229