Josemaría Escrivá Obras
• Jk
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   I , 10-11 > Punkt 211
Rozdzia 15 ycie modlitw
   V , 13 > Punkt 242
Rozdzia 18 Ku witoci
   III , 6 > Punkt 298