Josemaría Escrivá Obras
• 1 Tm
Rozdzia 3 Skarb czasu
   II , 4 > Punkt 42
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   V , 22 > Punkt 182
Rozdzia 14 Moc mioci
   II , 4 > Punkt 230
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   II , 4 > Punkt 256