Josemaría Escrivá Obras
• 1 Tm
Rozdział 3 Skarb czasu
   II , 4 > Punkt 42
Rozdział 11 Albowiem Boga oglądać będą
   V , 22 > Punkt 182
Rozdział 14 Mocą miłości
   II , 4 > Punkt 230
Rozdział 16 By wszyscy zostali zbawieni
   II , 4 > Punkt 256