Josemaría Escrivá Obras
• Flp
Rozdzia 3 Skarb czasu
   III , 19 > Punkt 43
Rozdzia 6 Pokora
   II , 5-8 > Punkt 97
   III , 21 > Punkt 98
Rozdzia 7 Oderwanie si
   II , 5-8 > Punkt 111
   IV , 12-13 > Punkt 123
Rozdzia 12 ycie wiar
   II , 5-8 > Punkt 201
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   IV , 12-13 > Punkt 213
Rozdzia 14 Moc mioci
   II , 5-8 > Punkt 236
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   IV , 12-13 > Punkt 271
Rozdzia 18 Ku witoci
   III , 20 > Punkt 300
   IV , 12-13 > Punkt 305