Josemaría Escrivá Obras
• Flp
Rozdział 3 Skarb czasu
   III , 19 > Punkt 43
Rozdział 6 Pokora
   II , 5-8 > Punkt 97
   III , 21 > Punkt 98
Rozdział 7 Oderwanie się
   II , 5-8 > Punkt 111
   IV , 12-13 > Punkt 123
Rozdział 12 Życie wiarą
   II , 5-8 > Punkt 201
Rozdział 13 Nadzieja chrześcijanina
   IV , 12-13 > Punkt 213
Rozdział 14 Mocą miłości
   II , 5-8 > Punkt 236
Rozdział 16 By wszyscy zostali zbawieni
   IV , 12-13 > Punkt 271
Rozdział 18 Ku świętości
   III , 20 > Punkt 300
   IV , 12-13 > Punkt 305