Josemaría Escrivá Obras
• Mk
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   VI , 48,50-51 > Punkt 22
Rozdzia 3 Skarb czasu
   XI , 14 > Punkt 51
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   VII , 37 > Punkt 56
   VI , 3 > Punkt 62
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   VI , 31 > Punkt 89
Rozdzia 6 Pokora
   IX , 32-36 > Punkt 102
   X , 43-45 > Punkt 102
Rozdzia 7 Oderwanie si
   II , 23 > Punkt 115
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   XV , 21 > Punkt 132
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   XII , 13 > Punkt 160
Rozdzia 12 ycie wiar
   X , 46-48 > Punkt 195
   X , 49-50 > Punkt 196
   X , 51 > Punkt 197
   X , 52 > Punkt 198
   XI , 13 > Punkt 201
   IX , 22,23 > Punkt 204
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   X , 39 > Punkt 216
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   XVI , 15 > Punkt 267