Josemaría Escrivá Obras
• Koh
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   VII , 9 > Punkt 55
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   II , 11 > Punkt 208