Josemaría Escrivá Obras
• Prz
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   XVI , 21 > Punkt 85
   XVIII , 15 > Punkt 87
Rozdzia 6 Pokora
   XI , 2 > Punkt 96
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   XXIV , 16 > Punkt 131
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   VIII , 31 > Punkt 151
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   XXIII , 26 > Punkt 182
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   XXIII , 26 > Punkt 211
   XXIV , 16 > Punkt 215