Josemaría Escrivá Obras
• Ps
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   XLII , 2 > Punkt 17
Rozdzia 2 Wolno darem Boym
   II , 3 > Punkt 28
   XLII , 4 > Punkt 31
Rozdzia 3 Skarb czasu
   XXXIII , 2 > Punkt 52
   CXVIII , 100 > Punkt 54
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   XLII , 2 > Punkt 92
Rozdzia 6 Pokora
   XXVI , 14 > Punkt 94
   XXVI , 1 > Punkt 95
   IX , 11 > Punkt 107
   IX , 13 > Punkt 107
   XLII , 1 > Punkt 107
   XLII , 3 > Punkt 107
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   XLII , 2 > Punkt 131
   XXXIX , 3 > Punkt 133
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   LXXX , 2 > Punkt 142
   LXXX , 2 > Punkt 153
Rozdzia 12 ycie wiar
   II , 8 > Punkt 190
   CXLII , 10 > Punkt 198
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   CV , 1 > Punkt 208
   XXX , 2 > Punkt 210
   XLII , 2 > Punkt 213
   XXVI , 1 > Punkt 218
   XXII , 2-4 > Punkt 219
Rozdzia 15 ycie modlitw
   CIII , 15 > Punkt 254
Rozdzia 18 Ku witoci
   CXVIII , 168 > Punkt 305
   CXVIII , 49-50 > Punkt 305
   XLI , 2 > Punkt 307
   XC , 15 > Punkt 310
   XLI , 2 > Punkt 310