Josemaría Escrivá Obras
127

Ego sum via, veritas et vita, Ja jestem drog, prawd i yciem. W tych jasnych i nieomylnych sowach Pan pokaza nam prawdziw drog prowadzc do szczcia wiecznego. Ego sum via: On jest jedyn drog, ktra czy niebo i ziemi. Mwi o tym do wszystkich ludzi, lecz w sposb szczeglny przypomina to nam — tobie i mnie — ktrzy powiedzielimy Mu, e jestemy zdecydowani powanie potraktowa nasze chrzecijaskie powoanie, tak aby Bg by zawsze obecny w naszych mylach, w naszych sowach i we wszystkich uczynkach, nawet w tych najzwyklejszych i najpospolitszych.

Jezus jest drog. Pozostawi za sob na tej ziemi wyrane odbicie swoich krokw. S one niezniszczalnymi ladami, ktrych ani upyw czasu, ani zo nieprzyjaciela nie potrafi wymaza. Iesus Christus heri, et hodie; ipse et in saecula. Jak bardzo lubi powtarza te sowa: Jezus Chrystus, ten sam, jaki by wczoraj dla Apostow i dla wszystkich poszukujcych Go, yje dzi dla nas i y bdzie na wieki. My, ludzie, naszymi zmczonymi czy te zmconymi oczyma nie potrafimy czasem odkry Jego oblicza, mimo Jego staej ponadczasowej obecnoci. Teraz, rozpoczynajc chwil modlitwy przed Tabernakulum, bagaj Go jak w lepiec z Ewangelii: Domine, ut videam! Panie, obym przejrza, oby mj rozum napeni si wiatem, a mj umys przenikno sowo Chrystusa; oby w mej duszy zapucio korzenie Jego ycie, abym si przemieni i przygotowa do wiecznej chway.


128

Jake przejrzyste jest nauczanie Jezusa Chrystusa! Jak zwykle, otwrzmy Nowy Testament, tym razem rozdzia XI Ewangelii witego Mateusza: Uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Rozumiesz? Musimy si uczy od Niego, od Jezusa, ktry jest naszym jedynym wzorem. Jeeli chcesz i naprzd bez potkni i bdzenia, wystarczy ci i t drog, ktr On chodzi, stpa po Jego ladach, skry si w Jego pokornym i cierpliwym Sercu, pi ze rda Jego przykaza i Jego uczu; sowem, winiene utosami si z Jezusem Chrystusem, musisz prawdziwie przemieni si w drugiego Chrystusa pord twych braci ludzi.

Aby si wyzby wszelkich wtpliwoci, przeczytajmy jeszcze inny urywek z Ewangelii witego Mateusza. W rozdziale XVI Chrystus jeszcze bardziej ucila swoje nauczanie: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. Droga Boa jest drog wyrzeczenia, umartwienia, oddania, lecz nie jest drog smutku czy przygnbienia.

Spjrz na przykad Chrystusa — od bka w Betlejem a do tronu na Kalwarii. Pomyl o Jego wyrzeczeniu si siebie i o wszystkim, co wycierpia: gd, pragnienie, wyczerpanie, upa, znuenie, senno, ze traktowanie, niezrozumienie, zy... ; ale te o Jego radoci z tego, e niesie zbawienie caej ludzkoci. Chciabym, aby gboko wyry sobie w umyle i w sercu, by wielekro nad tym rozmyla i wyciga praktyczne wnioski z wezwania witego Pawa, ktre skierowa do Efezjan, by bez wahania kroczyli ladami Chrystusa: Bdcie wic naladowcami Boga, jako dzieci umiowane, i postpujcie drog mioci, bo i Chrystus was umiowa i samego siebie wyda za nas w ofierze i dani na wdziczn wonno Bogu.


129

Chrystus wyda samego siebie na caopaln ofiar z mioci. I ty, uczniu Chrystusa, ty, synu szczeglnie umiowany przez Boga, ty, ktry zostae wykupiony za cen Krzya — rwnie i ty winiene by gotw do zoenia ofiary z samego siebie. Dlatego ani ty, ani ja, niezalenie od okolicznoci, w jakich si znajdziemy, nie moemy postpowa samolubnie, poowicznie, po filistersku, lekkomylnie... — powiedzmy szczerze i otwarcie — gupio. Jeeli zmierzasz tylko do tego, eby ci ludzie cenili i pragniesz by powaany i mile widziany, a nie szukasz niczego poza przyjemnociami ycia, zboczye z drogi... Jedynie ci, ktrzy krocz wsk, ciernist i strom drog cierpie, wejd do miasta witych, bd tam odpoczywa i krlowa z Krlem na wieki wiekw.

Jest rzecz konieczn, aby si zdecydowa na dobrowolne niesienie krzya. W przeciwnym razie ustami bdziesz mwi, e naladujesz Chrystusa, a twoje czyny bd temu przeczy; w ten sposb nie dojdziesz nigdy do zayoci z Nauczycielem, nie bdziesz Go prawdziwie kocha. Raz na zawsze powinnimy uwiadomi sobie jako chrzecijanie, e nie jestemy Jezusowi bliscy, jeli nie potrafimy spontanicznie wyrzec si tylu rzeczy dyktowanych przez kaprys, prno, zachcianki lub interesy... Nie moe upyn aden dzie bez przyprawienia go wdzikiem i sol umartwienia. I nie myl, e bdziesz wwczas nieszczliwy. Marne bdzie twoje szczcie, jeeli nie nauczysz si zwycia samego siebie, jeeli miast walecznie nie swojego krzya dopucisz, by owadny tob i przygnioty ci twoje namitnoci i zachcianki.


130

Przypomina mi si w opis snu pewnego pisarza zotego wieku hiszpaskiego; zapewne niektrzy syszeli ju to ode mnie przy innej okazji. W tym nie otwieraj si przed nicym dwie drogi. Jedna jest szeroka i przejezdna, atwa, z licznymi gospodami i karczmami oraz rnymi miejscami przyjemnego wypoczynku. Drog t jed ludzie konno lub w karetach, pord muzyki i miechu — szalonego miechu. Jest ich wielu, wielu, upojonych pozornym, ulotnym tylko szczciem, bowiem ta droga prowadzi do bezdennej przepaci. Jest to droga wiatowcw, wiecznych filistrw: ludzie ci obnosz rado, ktrej wcale w sobie nie posiadaj, nieprzerwanie szukaj wci nowych rozrywek i przyjemnoci... boj si cierpienia, wyrzecze i powice. Nie chc sysze o krzyu Chrystusowym, uwaaj go za szalestwo. Ale to wanie oni s nierozumni; niewolnicy zawici, uywania, zmysowoci. W kocu gubi samych siebie i zbyt pno zdaj sobie spraw, e dla bahostek zmarnowali swe szczcie ziemskie i wieczne. Pan nas ostrzega: Kto chce zachowa swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis?

W tyme nie mamy inn drog, prowadzc w przeciwnym kierunku. Jest tak stroma i wska, e nie mona jej przeby na koniu. Kady, kto na ni wchodzi, musi ni i z trudem, pieszo, moe zygzakami, stpajc ze spokojnym obliczem pord cierni i potykajc si o kamienie. Czasami cier rozdziera im ubranie, czasami rani ciao. Lecz w kocu wdrwki otwiera si przed nimi rajski ogrd, gdzie czeka na nich wieczne szczcie, Niebo. Jest to droga obrana przez witych, ktrzy z mioci do Jezusa gotowi s chtnie powici si z pokor dla innych; jest to droga tych, ktrzy nie boj si trudu, ktrzy z mioci dwigaj swj krzy, chociaby bardzo ciki, gdy wiedz, e jeeli upadn pod jego ciarem, bd mogli znw powsta i wspina si dalej. Si tych wdrowcw jest Chrystus.


131

Jakie znaczenie maj nasze potknicia, skoro wraz z blem upadku uderzenia odnajdujemy si, ktra pozwala nam si znw wyprostowa i i dalej z nowym zapaem? Nie zapominajcie mi, e witym nie jest ten, kto nigdy nie upada, ale ten, kto zawsze si podnosi, z pokor i witym uporem. W Ksidze Przysw jest napisane, e prawy siedmiokro upadnie i powstanie. Dlatego, ty i ja, biedne stworzenia, nie powinnimy si dziwi ani traci ducha na widok naszej ndzy, naszych potkni, bo przecie bdziemy mogli i dalej, jeli szuka bdziemy siy w Tym, ktry nam przyobieca: Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi. Dziki Ci, Panie, quia tu es, Deus, fortitudo mea, gdy Ty, zawsze tylko Ty, mj Boe, bye mi si, ucieczk, oparciem.

Jeli rzeczywicie chcesz dokona postpu w yciu wewntrznym, to bd pokorny. Szukaj wytrwale i ufnie pomocy Pana i Jego bogosawionej Matki, ktra jest rwnie twoj Matk. Choby nawet jeszcze nie zagojone rany po niedawnym potkniciu tak bardzo bolay, w pokoju ducha, cakiem spokojnie obejmij ponownie krzy i powiedz: Panie, z Twoj pomoc bd walczy o to, by nie stan w miejscu; wiernie odpowiem na Twoje wezwanie, nie mog mnie przeraa ani strome drogi, ani pozorna monotonia codziennej pracy, ani przydrone osty czy kamienie. Wiem o Twoim miosierdziu, a take o tym, e przy kocu mojej drogi znajd wieczne szczcie, rado i mio po wieczne czasy.

Ale w tyme nie w pisarz odkry jeszcze trzeci drog. Rwnie i ona jest wska, kamienista i poronita chwastami, jak droga druga; przedziera si ni kilku ludzi z dumn min i teatralnym patosem; jednak i ta droga koczy si w tej samej straszliwej przepaci, co pierwsza. Jest to droga obudnikw, ktrym brakuje waciwej intencji, ktrymi kieruje faszywa gorliwo, ktrzy bezczeszcz dziea Boe uywajc je do ziemskich, egoistycznych celw. Gupot jest wykonywanie uciliwej pracy, aby by podziwianym; zachowywanie przykaza Boych w mczcym wysiku tylko po to, aby otrzyma ziemsk nagrod. Kto przez praktykowanie cnt chce uzyska dobra ziemskie, jest jak czowiek, ktry sprzedaje kosztowny przedmiot za drobne grosze. Mg zdoby Niebo, a zadowala si przemijajc pochwa... Dlatego o nadziejach obudnikw mwi si, e s jak pajczyna: trzeba wiele wysiku, aby j utka, a wystarczy podmuch wiatru, by przestaa istnie.


132

Stawiam przed wami te prawdy tak twardo, abycie sumiennie przebadali motywy swojego postpowania. Moecie niejedno naprostowa i skierowa od nowa na sub Bogu i waszym braciom, ludziom. Patrzcie, jak Pan jest bliski nam, z jak mioci spojrza na nas i wezwa witym powoaniem nie na podstawie naszych czynw, lecz stosownie do wasnego postanowienia i aski, ktra nam dana zostaa w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

Oczycie wasze intencje, czycie wszystko z mioci do Boga, radonie obejmujc codzienny krzy. Powtarzam to tysickro, gdy uwaam, e wanie te myli powinny by wyryte w sercu kadego chrzecijanina: kiedy nie ograniczamy si wycznie do znoszenia przeciwnoci, cierpie fizycznych lub moralnych, lecz przyjmujemy je z mioci i ofiarujemy Bogu na zadouczynienie za nasze wasne grzechy i grzechy wszystkich ludzi, wtedy — zapewniam was — te cierpienia nie bd nas przygniatay.

Wtedy nie dwiga si ju byle jakiego krzya: rozpoznaje si Krzy Chrystusa i znajduje si pociech na myl, e to Odkupiciel wzi na siebie jego ciar. My stajemy si Jego wsppracownikami, jak Szymon z Cyreny, ktry wracajc z pola myla o zasuonym wypoczynku, a zosta zmuszony do nadstawienia wasnych barkw, by pomc Jezusowi. Sta si dobrowolnie tym, czym by Cyrenejczyk, by bliskim umczonemu Chrystusowi — to dla duszy miujcej nie oznacza nieszczcia, ale pewno, e Bg jest blisko nas i bogosawi nam poprzez to wybrastwo.

Wielu ludzi mwio mi czsto ze zdumieniem, e moje dzieci w Opus Dei zawsze s — dziki Bogu — radosne i zaraaj drugich swoj radoci. Na t oczywisto odpowiadam zawsze tym samym wytumaczeniem, gdy nie znam innego: ich rado polega na tym, e nie boj si ani ycia, ani mierci, e nie pozwalaj przygnie si przeciwnociom i staraj si przeywa kady dzie w duchu ofiary, z gotowoci — pomimo wasnej ndzy i saboci — do wyrzeczenia si samych siebie, aby dla innych drog chrzecijask uczyni bardziej pocigajc i mi.


133

Wiem, e kiedy do was mwi, staracie si przeprowadzi przed Bogiem yciowy rachunek sumienia. Czy nie jest tak, e wikszo owych wyrzutw, ktre niepokoj twoj dusz, owego niepokoju, wynika z tego, e nie odpowiedziae na wezwania Boe. Albo zszede na drog obudnikw, bo szukae samego siebie? Starajc si ndznie zachowywa na zewntrz pozory postawy chrzecijaskiej, w swoim wntrzu odmawiae wyrzeczenia si siebie, umartwienia swoich ciemnych namitnoci i bezwarunkowego, ofiarnego oddania si, jak Jezus Chrystus.

Zrozumcie, e w tym czasie modlitwy przed Tabernakulum nie moecie ogranicza si jedynie do suchania sw wypowiadanych przez kapana, ktrymi chce on niejako zmaterializowa osobist modlitw kadego z was. Ja czyni pewne sugestie, daj pewne wskazwki, ale to ty musisz podj wysiek, aby je przemyle i przyj. Winny one sta si przedmiotem bardzo osobistej, cichej rozmowy midzy tob a Bogiem, aby mg je zastosowa w swej aktualnej sytuacji. Wwczas, w wietle Boym, ujrzysz jasno, co w twoim postpowaniu jest waciwe, a co rozwija si w faszywym kierunku i co z ask Bo trzeba naprawi.

Dzikuj Bogu za wiele dobrych czynw, ktre bezinteresownie spenie. Rwie i ty moesz piewa z Psalmist: Wydoby mnie z dou zagady i z kauy bota, a stopy moje postawi na skale i umocni moje kroki. Bagaj take o przebaczenie twoich zaniedba i faszywych krokw, jeli dostae si w aosny labirynt obudy, twierdzc, i pragniesz chway Boej i dobra swych blinich, a w rzeczywistoci szukae samego siebie... Bd odwany, bd wspaniaomylny, odrzu to wszystko i powiedz Panu, e nie chcesz ju wicej sprawia zawodu Jemu i ludziom.


134

A teraz przyszed czas, eby zwrci si do swej bogosawionej Matki Niebieskiej, by ci przygarna w swoje ramiona i wyjednaa dla ciebie litociwe spojrzenie swego Syna. Postaraj si od razu uczyni konkretne postanowienia: odrzu raz na zawsze, nawet gdyby to bolao, ten czy w drobiazg, ktry przeszkadza ci w drodze. Ty go dobrze znasz i Bg go zna. Pycha, zmysowo i brak ducha nadprzyrodzonego pocz swoje siy, by ci podszeptywa: Co takiego? To przecie nic wielkiego. To tylko nic nie znaczcy drobiazg! Nie wdawaj si w dialog z pokus i odpowiedz: Tak, speni rwnie ten Boy wymg! I bdziesz mia racj. Mio bowiem okazuje si szczeglnie w rzeczach drobnych. Najcisze ofiary, ktrych Bg od nas wymaga, s zazwyczaj drobne, ale i tak regularne i tak znaczce jak bicie serca. Czy znasz wiele matek, ktre dokonay bohaterskich i nadzwyczajnych czynw? Zapewne bardzo mao. A przecie i ty, i ja znamy wiele matek bohaterskich, prawdziwie heroicznych, ktre nie jawi si jako postacie z pierwszych stron gazet ale ktre yj w ustawicznym wyrzeczeniu si siebie, z radoci powicaj swoje upodobania i skonnoci, swj czas i moliwoci samospenienia czy sukcesu po to, aby swym dzieciom ycie usa szczciem.


135

Wemy inne przykady, rwnie z ycia codziennego. Wspomina o nich wity Pawe: Kady, ktry staje do zapasw, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdoby przemijajc nagrod, my za nieprzemijajc. Zauwacie, ilu podejmuj si wyrzecze, zarwno mczyni jak i kobiety, chtnie lub niechtnie, dla pielgnacji swego ciaa, ochrony swego zdrowia lub dla zyskania uznania innych... A my? Czy nie potrafimy nigdy odpowiedzie na niezmierzon mio Boga, ktra tak mao znajduje uznania u ludzi, i nie zdobdziemy si na umartwienie tego, co naley umartwi, aby nasze serca i umysy jeszcze bardziej zwrciy si ku Panu?

U wielu wiadomo chrzecijaska tak bardzo ulega wypaczeniu, e takie sowa jak umartwienie i pokuta kojarz si jedynie z surowymi postami i wosienicami, o ktrych opowiadaj godne podziwu ywoty witych. My w naszym rozwaaniu wyszlimy z oczywistej przesanki, e wzorem, ktry winnimy naladowa w naszym yciu, jest Jezus Chrystus. Zapewne, Pan przygotowywa si do swego nauczania usuwajc si na pustyni, by poci przez czterdzieci dni i czterdzieci nocy, ale przedtem i potem z tak naturalnoci praktykowa cnot wstrzemiliwoci, e Jego przeciwnicy omielili si stawia Mu zarzut: oto arok i pijak, przyjaciel celnikw i grzesznikw.


136

Zaley mi na tym, bycie odkryli ca gbi prostoty Nauczyciela, ktry nie obnosi si ze swym yciem pokutniczym i tego samego domaga si od ciebie: Kiedy pocicie, nie bdcie jak obudnicy. Przybieraj oni wygld ponury, aby pokaza ludziom, e poszcz. Zaprawd, powiadam wam: ju odebrali swoj nagrod. Ty za, gdy pocisz, nama sobie gow i umyj twarz, aby nie ludziom pokaza, e pocisz, ale Ojcu twemu, ktry jest w ukryciu. A Ojciec twj, ktry jest w ukryciu, odda tobie.

Tak wanie winiene wiczy si w duchu pokuty: patrzc tylko na Boga jak dziecko, ktre okazuje swemu ojcu, jak bardzo go kocha, wyrzekajc si paru skarbw o wtpliwej wartoci — szpulki od nici, onierzyka z urwan gow, kapsla od butelki; taka decyzja te moe by dla dziecka cika, lecz w kocu zwycia mio i promieniejc oddaje swemu ojcu te drobiazgi.


137

Wybaczcie, e wci od nowa zwracam wam uwag na drog, na ktr wzywa nas Bg, kiedy powouje nas, abymy suyli Panu pord wiata i uwicali siebie i drugich zwyczajn prac. Z podziwu godnym rozsdkiem a rwnoczenie z gbok wiar gosi wity Pawe, e napisane jest w Prawie Mojeszowym: "Nie zawiesz pyska woowi mccemu”. I zapytuje: Czy o woy troszczy si Bg, czy te powiedzia to przede wszystkim ze wzgldu na nas? Bo przecie ze wzgldu na nas zostao napisane, i oracz ma ora w nadziei, a mocarz mci w nadziei, e bdzie mia co z tego.

ycia chrzecijaskiego nie mona sprowadzi do przygniatajcego jarzma obowizkw udrczajcych dusz. ycie chrzecijaskie dostosowuje si do indywidualnych okolicznoci, jak rkawiczka do rki; ono da od nas, abymy w wykonywaniu naszych zwyczajnych zada, wielkich czy maych, dziki modlitwie i umartwieniu nie tracili nigdy sprzed oczu horyzontu nadprzyrodzonoci. Pamitajcie o tym, e Bg bez miary kocha swoje stworzenia, a jake pracowaby osio, gdyby nie dano mu paszy, wypoczynku, albo osabio jego siy nadmiarem kijw? Twoje ciao jest niczym osioek — osioek by przecie tronem Boga w Jerozolimie — niesie ci na swym grzbiecie po Boych chodnikach na tej ziemi. Dlatego powiniene czuwa nad nim, by nie zbaczao z Boych drg, ale te powiniene dodawa mu zachty, aby jego bieg by taki radosny i peen werwy, na jaki sta osioka.


138

Czy ju starasz si powzi szczere postanowienia? Pro Pana, aby ci dopomg podj trud ycia z mioci do Niego; zaprawia wszystko w sposb naturalny oczyszczajcym aromatem umartwienia; wyniszcza si w Jego subie bez wystawiania na pokaz, w milczeniu, jak spala si lampka przed Tabernakulum. Jeli jednak w tej chwili nie masz pojcia, jak konkretnie odpowiedzie na impulsy aski Boej, to posuchaj uwanie.

Pokuta oznacza dokadne wykonanie planu dnia, ktry sobie wyznaczye, choby ciao si sprzeciwiao, a myl prbowaa ucieka do chimerycznych marze. Pokuta polega na wstawaniu ze snu o okrelonej godzinie. A take na tym, by nie odkada na pniej bez uzasadnionych racji tego zadania, ktre okazuje si trudniejsze czy wymagajce wicej wysiku.

Pokuta polega na umiejtnym pogodzeniu swoich obowizkw wobec Boga, wobec drugich i wobec siebie samego, tak by od siebie wymaga, by znalaz czas na kade zadanie. Czynisz pokut, kiedy z mioci podporzdkowujesz si swemu planowi modlitw pomimo wyczerpania, wewntrznego chodu czy niechci.

Pokuta to traktowanie zawsze z najwiksz mioci innych ludzi, szczeglnie tych najbliszych; to okazywanie z najwiksz delikatnoci troski cierpicym, chorym, upoledzonym. To cierpliwe odpowiadanie ludziom uciliwym lub przychodzcym nie w por. To zmienianie lub odkadanie naszych planw, kiedy wymagaj tego okolicznoci, a nade wszystko dobre — i uzasadnione interesy innych.

Pokuta polega na znoszeniu z dobrym humorem tysicy drobnych przeciwnoci dnia; na tym, by nie porzuca rozpocztej pracy, chocia odesza ci pocztkowa ochota; na spoywaniu z wdzicznoci tego, co zostanie podane do stou, bez grymasw lub kaprysw.

Dla rodzicw i w ogle dla tych, ktrzy peni misj rzdzenia lub wychowania, pokuta polega na upominaniu, kiedy naley, w zalenoci od natury bdu czy od osobowoci tego, kto potrzebuje upomnienia, bez ulegania gupim i sentymentalnym subiektywizmom.

Duch pokuty sprawia, e nie trwamy z uporem przy swych monumentalnych projektach na przyszo, w ktrych przewidzielimy ju swoje genialne pocignicia pdzla. Jak rado sprawimy Bogu, gdy zrezygnujemy ze swoich bohomazw i pacykarskich poczyna, a pozwolimy, by On doda te walory i kolory, ktre najbardziej Mu si podobaj!


139

Mona znale wiele innych przykadw; wymieniem tylko te nieliczne, ktre mi przyszy na myl, a ktre moesz wykorzystywa w cigu dnia, by zblia si coraz bardziej i bardziej do Boga, i coraz bardziej i bardziej do bliniego. To, e przytoczyem te przykady, nie oznacza, e gardz wielkimi praktykami pokutnymi. Wprost przeciwnie, s one dobre i suszne,a nawet konieczne, kiedy Pan wzywa nas do pjcia tak drog, przy czym wan rzecz jest zasignicie rady swego kierownika duchowego. Chciabym ci jednak zwrci uwag, e z takimi wielkimi pokutami mog i w parze wielkie upadki spowodowane pych. Z drugiej strony, jeeli ustawicznie chcesz podoba si Bogu w drobnych walkach toczonych w swoim wntrzu — na przykad, przez umiech, kiedy wcale ci nie jest do miechu; zapewniam ci, e czasami wicej kosztuje drobny umiech anieli noszenie wosiennicy przez godzin — a wic przy takim stale odnawianym pragnieniu podobania si Bogu z trudem bdzie moga rozwin si nasza pycha i jest prawie niemoliwe, bymy mogli sobie naiwnie wyobrazi, i jestemy ju niemal bohaterami. Widzimy siebie wwczas raczej jako dziecko, ktre swemu ojcu moe ofiarowa jedynie drobiazg, ale drobiazg przyjmowany przez ojca z wielk radoci.

Czy zatem chrzecijanin musi zawsze y duchem umartwienia? Tak, ale z mioci. Nosimy bowiem skarb naszego powoania w naczyniach glinianych, aby z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewszd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby ycie Jezusa objawio si w naszym miertelnym ciele.


140

By moe do tej chwili nie czulimy si przynagleni do kroczenia tak blisko Chrystusa. Moe nie zdawalimy sobie jeszcze sprawy, e nasze drobne wyrzeczenia moemy zczy z Jego odkupiecz ofiar, jako przebaganie za nasze grzechy, za grzechy ludzi wszech czasw, za przewrotne dziaanie Lucyfera, ktry nadal sprzeciwia si Bogu ze swoim non serviam! Jak moglibymy si way na zawoanie bez obudy: Panie, bol mnie obrazy ranice Twoje najukochasze Serce, jeeli si nie zdecydujemy na wyrzeczenie choby drobiazgu lub zoenie maej ofiary ku uwielbieniu Jego boskiej Mioci? Pokuta — prawdziwe zadouczynienie — kae nam szybkimi krokami poda drog oddania si i mioci. Oddania — celem zadouczynienia, a mioci — celem pomagania innym, jak Chrystus nam pomaga.

Od tej chwili spieszcie si, aby kocha. Mio kae zamilkn naszym narzekaniom i protestom. Bo wprawdzie czsto znosimy przeciwnoci ale si uskaramy; a wwczas nie do, e marnujemy ask Bo, ale wiemy Bogu rce w odniesieniu do Jego dalszych oczekiwa wzgldem nas. Hilarem enim datorem diligit Deus, Bg miuje tego, kto daje z radoci, ze spontanicznoci miujcego serca, a nie z min czowieka, ktry uwaa, e swoim powiceniem wywiadcza innym ask.


141

Spjrz raz jeszcze na swoje ycie i bagaj o wybaczenie tego czy innego szczegu, ktry rzuca si w oczy twojego sumienia; za to, e nie poskromie swego jzyka; za te myli, ktre ustawicznie krc si wok ciebie; za przyzwolony krytyczny sd, ktry ci teraz gupio trapi i niepokoi... Moecie by bardzo szczliwi! Pan chce, bycie byli zadowoleni, upojeni radoci, kroczcy t sam drog szczcia, ktr On sam kroczy. Nieszczliwi czujemy si tylko wtedy, kiedy chcemy koniecznie zej z Jego drogi, gdy wkraczamy na ciek egoizmu i zmysowoci; a jeszcze bardziej, kiedy wychodzimy na drog obudy.

Chrzecijanin winien by autentyczny, prawdziwy, szczery we wszystkich swoich czynach. Jego postpowanie winno odzwierciedla ducha Chrystusowego. Jeeli w ogle kto na tym wiecie winien okaza si konsekwentny, to wanie chrzecijanin, poniewa to on otrzyma w depozyt dar, ktry winien przynosi owoce, prawd, ktra wyzwala i zbawia. Moe zapytacie mnie: Ojcze, a jak osign t szczero ycia? Jezus Chrystus powierzy swemu Kocioowi wszystkie niezbdne po temu rodki. Nauczy nas modli si, obcowa ze swym Ojcem Niebieskim; zesa nam swego Ducha, tego Wielkiego Nieznanego, ktry dziaa w duszach naszych; i pozostawi nam te widzialne znaki aski, ktrymi s Sakramenty. Korzystaj z nich. Pogbiaj swoj pobono. Odmawiaj modlitwy kadego dnia. I nigdy nie zrzucaj ze swoich barkw sodkiego brzemienia Krzya Chrystusowego.

To Jezus zaprosi ci, aby szed Jego ladem jako dobry ucze, aby mg przej przez to ziemskie ycie siejc pokj i rado, ktrych wiat da nie moe. Dlatego — podkrelam — winnimy kroczy naprzd bez lku przed yciem i bez obawy przed mierci, bez ucieczki za wszelk cen przed cierpieniem, ktre dla chrzecijanina jest rodkiem oczyszczenia i okazj do prawdziwego miowania swoich braci w tysicach okazji codziennego ycia.

Min nasz czas. Musz koczy to rozwaanie, ktrym chciaem poruszy twoj dusz, aby w odpowiedzi powzi kilka postanowie. Niech bdzie ich niewiele, ale niech bd konkretne. Pamitaj, e Bg chce, aby by radosny, i jeeli ze swej strony uczynisz wszystko, co moesz, bdziesz szczliwy, bardzo szczliwy, najszczliwszy, chocia ani na chwil nie zabraknie ci Krzya. Lecz ten Krzy nie jest ju szubienic, ale jest tronem, na ktrym krluje Chrystus. A u Jego boku stoi Jego Matka, ktra jest rwnie nasz Matk. Niech Najwitsza Maryja Panna wyjedna dla ciebie t moc, ktrej potrzebujesz, by zdecydowanie kroczy ladami Jej Syna.


Poprzedni Nastpny