Josemaría Escrivá Obras
1

Przed wielu laty wdrowalimy po Kastylii i po drodze zobaczylimy scen, ktra mnie poruszya, i wielekro pomoga mi potem podczas modlitwy: kilku mczyzn wbijao w ziemi pale, ktre pniej posuyy do zawieszenia siatki tworzc zagrod. Nastpnie do tego miejsca przyszli pasterze z jagnitami i owcami, nawoujc je po imieniu, i wprowadzili je do zagrody, gdzie mogy by wszystkie razem i czu si bezpiecznie.

Dzisiaj, Panie mj i Boe, moje myli w sposb szczeglny zwracaj si znowu ku tym pasterzom i ich trzodzie, poniewa wszyscy, ktrzy zgromadzilimy si tutaj, eby rozmawia z Tob — podobnie jak wiele innych ludzi na caym wiecie — wiemy, e zostalimy zgromadzeni w Twojej owczarni. Ty sam nam powiedziae: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj. Znasz nas dobrze; wiesz, e pragniemy zawsze sucha uwanie Twojego gosu Dobrego Pasterza, i i za nim, gdy to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, ktrego posae, Jezusa Chrystusa.

Jestem tak bardzo rozkochany w obrazie Chrystusa otoczonego zewszd swymi owieczkami, e poleciem obraz ten umieci w kaplicy, gdzie zwykle odprawiam Msz wit; a w innych miejscach kazaem wypisa sowa Jezusa, ktre budz wiadomo obecnoci Boej: cognosco oves meas et cognoscunt me meae (znam owce moje, a moje Mnie znaj), abymy w kadej chwili mieli na uwadze to, e On nas karci, wychowuje i poucza jak pasterz swoj trzod. To wspomnienie z wdrwki po Kastylii wie si wic cile z naszym tematem.


2

Wszyscy, wy i ja, stanowimy czstk rodziny Chrystusowej, bowiem Bg wybra nas przed zaoeniem wiata, abymy byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli. To niezasuone wybranie przez Pana wyznacza nam bardzo okrelony cel — osobist wito, jak to z naciskiem powtarza wity Pawe: haec est voluntas Dei: sanctificatio vestra, wol Bo jest wasze uwicenie. A wic nie zapominajmy nigdy o tym: po to jestemy w gronie uczniw Nauczyciela, aby osign ten szczyt.


3

Nie mog zapomnie pewnego wydarzenia — sprzed wielu lat. Poszedem do katedry w Walencji na modlitw i tam przechodziem koo grobu Czcigodnego Sugi Boego Ridaura. Opowiedziano mi wtedy, e kiedy tego kapana, ktry by ju bardzo stary, pytano, ile ma lat, on odpowiada zawsze zdecydowanie: poquets (po walencjasku: niewiele!) i wyjania, e licz si tylko lata spdzone w subie Boej. Wielu z was moe policzy na palcach jednej rki te lata, od kiedy zdecydowalicie si nalee cakowicie do Boga i suy Mu pord wiata, w swoim wasnym rodowisku, poprzez wykonywanie swojego zawodu lub funkcji. Ale to nie jest zbyt wane; wane jest tylko to, abymy niejako ogniem wypalili sobie w duszy pewno, e wezwanie do witoci, skierowane przez Jezusa Chrystusa do kadego czowieka bez wyjtku, wymaga od wszystkich pielgnowania ycia wewntrznego i codziennego wiczenia si w cnotach chrzecijaskich; i to nie w sposb byle jaki, i nie w sposb wykraczajcy tylko nieco ponad przecitno, a nawet nie w sposb wspaniay: Pan da od nas zdecydowania posunitego a do heroizmu, w penym i najmocniejszym znaczeniu tego sowa.


4

Cel, ktry stawiam przed wami, a raczej, ktry Bg wytyczy nam wszystkim, nie jest zudnym i nieosigalnym ideaem. Mgbym opowiedzie wam wiele konkretnych przykadw z ycia zwyczajnych mczyzn i kobiet, takich jak wy i ja, ktrzy spotkali Jezusa przechodzcego quasi in occulto (nie jawnie lecz skrycie) przez na pozr najzwyklejsze drogi ich ycia i postanowili i za Nim, z mioci obejmujc codzienny krzy. W tych czasach oglnego upadku obyczajw, rozwizoci i zniechcenia, rozpusty i anarchii wydaje si coraz bardziej aktualne moje proste i gbokie przekonanie, ktre przenika mnie od pocztku mojego kapaskiego trudu i ktre chciabym przekaza wszystkim: kryzysy tego wiata spowodowane s brakiem witych.


5

ycie wewntrzne, Jest ono niezbdnym wymogiem, wezwaniem, ktre Nauczyciel skierowa do kadego z nas. Mamy by wici — jak to si mwi — od stp do gw. By prawdziwymi, autentycznymi chrzecijanami, godnymi kanonizacji; w przeciwnym razie okae si, e zawiedlimy jako uczniowie jedynego Nauczyciela. Nie zapominajcie ponadto, e Bg kierujc na nas spojrzenie i udzielajc nam aski w walce o osignicie witoci pord wiata, zobowizuje nas przez to do apostolstwa. Zrozumcie, e nawet po ludzku rzecz biorc, troska o inne dusze jest logiczn konsekwencj tego Boego wybrastwa, jak twierdzi jeden z Ojcw Kocioa: Kiedy odkryjecie, e co przynioso wam korzy, staracie si przycign innych. Winnicie zatem pragn, by po drogach Paskich szli z wami inni ludzie. Jeeli idziecie na rynek czy do ani, a napotkacie kogo, kto nie ma nic do roboty, zapraszacie go, aby wam towarzyszy. Przeniecie ten ziemski zwyczaj do spraw duchowych i kiedy podacie ku Bogu, nie czycie tego sami.

Jeli nie chcemy daremnie traci czasu — nawet zasaniajc si faszywymi wymwkami z powodu trudnoci zewntrznych, czynionych nam przez otoczenie, jakich nie brakowao od pocztkw chrzecijastwa — musimy pamita, e Jezus Chrystus skuteczno naszego dziaania, zmierzajcego do pocignicia drugich, wie zazwyczaj z naszym yciem wewntrznym. Jako warunek skutecznoci dziaania apostolskiego Chrystus stawia wito; a raczej, powiem poprawniej, wysiek naszej wiernoci, gdy na ziemi nigdy nie bdziemy witymi. Wydaje si to niewiarygodne, ale Bg i ludzie potrzebuj z naszej strony wiernoci bez prodkw i kompromisw, wiernoci wobec peni powoania chrzecijaskiego, ktre przyjmujemy i z mioci staramy si wytrwale realizowa.


6

Moe kto z was pomyli, e zwracam si wycznie do grona wybranych. Nie pozwlcie si jednak tak atwo oszuka przez brak odwagi i wygodnictwo. Odczujcie natomiast ca powag Boego wezwania, abycie si stali drugim Chrystusem, ipse Christus, samym Chrystusem; sowem — odczujcie piln potrzeb, by nasze postpowanie byo zgodne z wymaganiami wiary, gdy wito, do ktrej mamy dy, nie jest jak witoci drugiej kategorii. Taka wito nie istnieje. I skierowany do nas podstawowy wymg — zgodny ze swej istoty z nasz natur — polega na tym, by kocha: mio jest wizi doskonaoci, mio, ktr winnimy praktykowa zgodnie z wyranym przykazaniem ustanowionym przez samego Pana: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem, to znaczy, nie zachowujc niczego dla siebie. Na tym polega wito.


7

Oczywicie, chodzi tu o cel wysoki i trudny do osignicia. Nie tracie jednak sprzed oczu faktu, e nikt nie rodzi si witym. wito wykuwa si w ustawicznym wspdziaaniu aski Boej i ludzkiej odpowiedzi na ni. Wszystko, co si rozwija — zauwaa jeden z pisarzy chrzecijaskich pierwszych wiekw, mwic o zjednoczeniu z Bogiem — jest najpierw mae. Dopiero stopniowo, dziki cigemu przyjmowaniu pokarmu, ronie stale i staje si wielkie. Dlatego powiadam ci, e jeeli pragniesz postpowa jak konsekwentny chrzecijanin — a wiem, e tego pragniesz, jakkolwiek wielekro ciko ci przychodzi przezwycia lub dwiga to biedne ciao — musisz przywizywa wielk uwag do rzeczy najmniejszych, gdy wito, ktrej Pan Nasz wymaga od ciebie, osiga si przez wykonywanie — z mioci do Boga — pracy i codziennych obowizkw, ktre zazwyczaj skadaj si z rzeczy maych.


8

Myl teraz o tych spord was, ktrzy mimo upywu wielu lat nadal marz — w czczych i dziecinnych fantazjach, jak w Tartarin z Tarascon— o polowaniu na lwy po korytarzach swego domu, gdzie co najwyej mona by znale szczura. Mylc o takich spord was, chc raz jeszcze przypomnie, jak wspania a zgodn z wol Bo drog jest wypenianie zwykych, codziennych obowizkw i staczanie przy tym tych walk, ktre napawaj Pana Boga radoci, a ktre oprcz nas zna tylko On.

Bdcie pewni, e z reguy nie bdziecie dokonywa czynw spektakularnych, choby dlatego, e rzadko nadarza si po temu okazja. Natomiast nie zabraknie wam okazji do wykazania swojej mioci do Jezusa Chrystusa poprzez rzeczy drobne, zwyke. Rwnie w rzeczach najdrobniejszych — tumaczy wity Hieronim — objawia si wielko duszy. Podziwiamy Stwrc nie tylko w niebie i ziemi, w socu i oceanie, w soniach i wielbdach, bykach, koniach, lampartach, niedwiedziach i lwach; ale rwnie w stworzeniach malekich, takich jak mrwki, komary, muszki, gsieniczki i inne zwierztka tego rodzaju, ktre znamy raczej z widzenia ni z nazwy: zarwno w wielkich stworzeniach jak i w maych podziwiamy to samo mistrzostwo. Podobnie dusza, ktra oddaje si cakowicie Bogu, wkada w rzeczy mae taki sam zapa, co w wielkie.


9

Kiedy zastanawiamy si nad sowami Paskimi: A za nich Ja powicam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uwiceni w prawdzie, jasno widzimy jedyny nasz cel: uwicenie, czy te to, e mamy by wici, aby uwica innych. Tutaj moe si pojawi pewna subtelna pokusa, moe ogarnie nas myl, e bardzo niewielu jest gotowych odpowiedzie na to Boe zaproszenie; bd te, i jestemy tylko narzdziami, ktre niewiele s warte. To prawda, e jestemy nieliczni w porwnaniu z reszt ludzkoci i jako poszczeglne jednostki nic nie jestemy warci; wszake Nauczyciel mwi z ca stanowczoci: chrzecijanin jest wiatem, sol, zaczynem wiata, a troch kwasu ma moc zakwasi cae ciasto. Dlatego wanie gosiem stale, e interesuj nas wszystkie dusze — na sto dusz interesuje nas sto — bez adnego wyjtku, gdy wiemy, e Jezus Chrystus odkupi nas wszystkich, ale zatrudni pragnie nas niewielu, bymy, pomimo naszej osobistej nicoci, gosili zbawienie.

Ucze Chrystusa nigdy nie bdzie traktowa nikogo niewaciwie; bd nazwie bdem, ale gdy kto si myli, powinien zwrci mu uwag z delikatnoci, w przeciwnym razie nie bdzie mu mg pomc, nie bdzie mg go uwici. Musimy nauczy si y razem, rozumie si wzajemnie, wybacza sobie nawzajem, by sobie brami; i jak radzi wity Jan od Krzya, w kadej chwili naley nie mio tam, gdzie jej nie ma, aby czerpa mio , rwnie w tych pozornie mao wanych okolicznociach, ktre niesie ze sob praca zawodowa, stosunki rodzinne i spoeczne. Dlatego wykorzystamy, ty i ja, nawet najbanalniejsze okazje, ktre bd powstawa wok nas, aby je uwica, aby uwica samych siebie i aby uwica tych, ktrzy wraz z nami dziel te same codzienne troski. Odczujemy wtedy w naszym yciu sodki i zachcajcy ciar wspodkupienia.


10

Chciabym kontynuowa t rozmow przed Panem Naszym nawizujc do notatki zapisanej przed wieloma laty, nadal jednak aktualnej. Wypisaem sobie wwczas kilka uwag Teresy z Avili: wszystko to, co jest przemijajce, a nie podoba si Bogu, jest niczym, a nawet mniej ni niczym. Czy rozumiecie, dlaczego dusza przestaje zaywa pokoju i pogody, kiedy oddala si od swego celu, kiedy zapomina, e Bg j stworzy dla witoci? Starajcie si nigdy nie zagubi tego nadprzyrodzonego punktu widzenia, rwnie w czasie rozrywki lub odpoczynku, ktre w yciu kadego s rwnie potrzebne jak praca.

Chobycie zdobyli uznanie i autorytet w swej pracy zawodowej i osignli wybitne sukcesy w wyniku tej penej wolnoci inicjatywy w dziaalnoci doczesnej, ale przy tym zatracili w zmys nadprzyrodzony, ktry ma cechowa cae wasze dziaanie, to w sposb godny poaowania zboczylibycie z drogi.


11

Pozwlcie na krtk dygresj, ktra wie si z tym, co powiedziaem. Nie pytaem nigdy nikogo z tych, ktrzy si do mnie zbliyli, jakie s jego pogldy polityczne — to mnie w ogle nie interesuje! Przez t zasad postpowania chc podkreli co bardzo istotnego dla Opus Dei, ktremu z aski i miosierdzia Boego powiciem si cakowicie, aeby suy Kocioowi witemu. Temat polityki nie interesuje mnie, gdy jako chrzecijanie cieszycie si w kwestiach o charakterze politycznym, spoecznym, kulturalnym, etc. pen wolnoci, wraz ze zwizan z tym odpowiedzialnoci. Jedyne granice to te stawiane przez Urzd Nauczycielski Kocioa. I tylko wtedy, gdybycie przekroczyli te granice, budzioby to m trosk — ze wzgldu na dobro waszych dusz; dopiero wtedy musiabym was jasno upomnie, wskazujc sprzeczno midzy wyznawan przez was wiar a waszym dziaaniem. Tego witego szacunku dla waszej opcji, o ile nie oddala was ona od prawa Boego, nie rozumiej ci, ktrzy nie znaj prawdziwego pojcia wolnoci, jak dla nas zdoby Chrystus na Krzyu, qua libertate Christus nos liberavit. Nie rozumiej tego sekciarze z jednego i drugiego kraca. Jedni staraj si narzuci swoje pogldy w sprawach doczesnych niczym dogmaty, drudzy degraduj czowieka, wystawiajc wiar na najzuchwalsze bdne interpretacje.


12

Wrmy jednak do naszego rozwaania. Powiedziaem ju wczeniej, e moecie odnosi jak najbardziej spektakularne sukcesy w dziedzinie spoecznej, w dziaalnoci publicznej, w zadaniach zawodowych, ale gdy zaniedbacie swoje ycie wewntrzne i oddalicie si od Pana, poniesiecie w kocu ogromn porak. W oczach Boga, a to jest decydujce, zwycistwo odnosi ten, kto stara si o postpowanie autentycznie chrzecijaskie — nie ma rozwizania poredniego. Std te spotykacie tylu ludzi, ktrzy, oceniajc rzecz po ludzku, powinni czu si bardzo szczliwi, a tymczasem ich ycie pene jest niepokoju i goryczy; wydawaoby si, e obfituj w rado i szczcie, a tymczasem gdy si tylko troch zadranie ich dusze, odkrywa si cierpki smak, bardziej gorzki od ci. Nie zdarzy si to nikomu z nas, jeeli bdziemy stara si prawdziwie spenia we wszystkim wol Boga, czci Go i wielbi, szerzc wszdzie Jego Krlestwo.


13

Sprawia mi bardzo wielki bl, kiedy si dowiaduj, e jaki katolik — dziecko Boe, ktre na Chrzcie witym zostao powoane, by by drugim Chrystusem — uspokaja swoje sumienie formalistyczn pobonoci, pewnego rodzaju religijnym sentymentalizmem: modli si od czasu do czasu, tylko wtedy kiedy czuje, e mu to korzy przyniesie! We Mszy witej widzi obowizek niedzielny, ktrego nie trzeba jednak traktowa nazbyt rygorystycznie, natomiast troskliwie i regularnie o ustalonych godzinach dba o zaspokojenie swego odka. Ludzie tacy gotowi s odstpi od swojej wiary za misk soczewicy, byle tylko zachowa swoj pozycj... A potem bezwstydnie, nie liczc si ze zgorszeniem, posuguj si etykiet chrzecijask, by odnie z tego korzy. Nie! Nie zadowalajmy si etykietami! Chc, abycie byli chrzecijanami z krwi i koci, chrzecijanami w stu procentach. Ale, aby to osign, musicie konsekwentnie szuka waciwego poywienia duchowego.

Wiecie z wasnego dowiadczenia — i syszelicie, jak czsto to powtarzaem, eby zapobiec zniechceniu — e ycie wewntrzne polega na staym rozpoczynaniu od nowa, kadego dnia; i spostrzeglicie w swoim sercu — podobnie jak ja w swoim — e ustawicznie musimy walczy. Podczas rachunku sumienia stwierdzacie wci te same poraki, ktre same w sobie s nieznaczne, wam jednak wydaj si wrcz ogromne, poniewa dopatrujecie si w nich braku mioci, oddania, ofiarnoci, delikatnoci. To samo zdarza si te mnie. Wybaczcie, e mwi o sobie, ale kiedy przemawiam do was, rwnoczenie omawiam z Panem potrzeby swojej duszy. Rozbudzajcie w sobie gorce pragnienie zadouczynienia, przeywajcie szczer skruch, ale mi nie tracie pokoju!


14

Na pocztku lat czterdziestych musiaem czsto jedzi do Walencji. Brako mi na to zupenie rodkw. Ja, biedny ksiyna i ci, ktrzy — jak wy teraz — przychodzili do mnie, zbieralimy si na modlitw, gdziekolwiek byo to moliwe. Czasami na odludnym brzegu morza — jak pierwsi przyjaciele Nauczyciela... Przypominacie sobie? wity ukasz pisze, jak wraz z Pawem po drodze do Jerozolimy opucili Tyr: Wszyscy wraz z onami odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeu padlimy na kolana i modlilimy si.

Ot, pewnego dnia, kiedy po wspaniaym zachodzie soca zapad zmierzch, zobaczylimy, e do brzegu przybija d. Wyskoczyli z niej na brzeg ludzie ogorzali, silni jak skaa, mokrzy, o nagich torsach, tak opaleni, e wydawali si by jak z brzu. Zaczli wydobywa z wody sieci cignce si za odzi, pene ryb lnicych srebrzycie. Cignli z wielkim zapaem, z olbrzymi energi, ich stopy zagbiay si w piasek. Nagle nadbieg jaki chopczyk, opalony jak oni, podszed do liny, chwyci swymi rczkami i rwnie zacz cign, ale bardzo niezdarnie. Rybacy, ludzie twardzi i proci, musieli odczu wzruszenie, skoro pozwolili maemu, by z nimi pracowa; nie odepchnli go, cho bardziej im przeszkadza ni pomaga.

Pomylaem o was i o sobie; o was, ktrych jeszcze nie znaem i o sobie, o tym naszym wsplnym cigniciu liny kadego dnia, w tylu przernych sprawach. Jeli staniemy przed Bogiem, Panem naszym, jak ten chopczyk, przewiadczeni o swojej saboci, lecz zdecydowani, by spenia Jego zamysy, atwiej osigniemy cel. Przycigniemy na brzeg pen sie, gdy naszym nieudolnym wysikom przyjdzie z pomoc moc Boa.


15

Znacie obowizki chrzecijaskie na tyle, by pj pewnie i bezpiecznie drog prowadzc do witoci; jestecie rwnie uprzedzeni o niemal wszystkich trudnociach, gdy ujawniaj si one ju na samym pocztku drogi. Teraz nalegam, abycie pozwolili sobie pomc, dali si prowadzi duchowemu przewodnikowi, ktremu powierzycie swoje pragnienie witoci i codzienne problemy, ktre dotycz ycia wewntrznego, poraki, ktrych doznajecie i swoje zwycistwa.

W tym kierownictwie duchowym bdcie zawsze bardzo szczerzy. Nie skrywajcie niczego, otwrzcie szeroko swoj dusz, bez obawy i wstydu. W przeciwnym razie droga, z pocztku tak prosta i rwna stanie si krta, a to, co na pocztku byo wprost niczym, zamieni si w dawicy wze. Nie sdcie, e ci, ktrzy si gubi, s ofiarami nagego nieszczcia; kady z nich bdzi na pocztku swej drogi, albo zaniedba przez duszy czas swoj dusz, tak i osabiajc stopniowo moc swoich cnt, a pozwalajc w zamian na stopniowe ronicie wad, zaama si w sposb godny poaowania... Dom nie zawala si ni std ni zowd: albo bya jaka wada w jego fundamentach, albo niedbalstwo jego mieszkacw trwao zbyt dugo, tak i pocztkowe niewielkie usterki osabiajc moc konstrukcji spowodoway, e z chwil nadejcia burzy lub ulewnych deszczw nieodwoalnie musia si zawali i w ten sposb wyjawi lata zaniedba.

Czy pamitacie histori Cygana, ktry poszed do spowiedzi? Oczywicie, jest to rzecz zmylona, anegdota, bo przecie ze spowiedzi nie opowiada si niczego, a dodam te, e osobicie bardzo lubi Cyganw. Biedaczysko! By prawdziwie skruszony: Ksiulku, wyznaj, e ukradem postronek... — to tak niewiele, nieprawda? — a do niego by przywizany mu, a za nim drugi postronek...i jeszcze jeden mu... I tak a do dwudziestu. Dzieci moje, tak samo jest z nami. Jeeli przyzwolimy sobie na postronek, reszta przychodzi ju sama, przychodzi kolejno cay szereg zych skonnoci, ndz, ktre upokarzaj i zawstydzaj; to samo dzieje si we wspyciu z drugimi; zaczyna si od maych uszczypliwoci, a koczy na odwracaniu si do siebie tyem i lodowatej obojtnoci.


16

Schwytajcie nam lisy, mae lisy, co pustosz winnice, bo w kwieciu s winnice nasze. Mamy by wierni w maych rzeczach, bardzo wierni w maych rzeczach. Jeli poczynimy wysiki w tej dziedzinie, nauczymy si take z ufnoci ucieka w ramiona Najwitszej Maryi Panny jako Jej dzieci. Czy na pocztku nie wspomniaem wam, e wszyscy mamy niewiele lat, bo tyle tylko, ile spdzilimy w zayoci z Bogiem? Jest wic rozsdne, aby nasza ndza i mao zbliyy si do wielkoci i witej czystoci Matki Boej, ktra jest rwnie nasz Matk.

Posuchajcie jeszcze jednej historii, prawdziwej; mog j opowiedzie, gdy od tego wydarzenia upyno ju wiele lat, a pewna ostro wyrae dopomoe wam w refleksji. Prowadziem rekolekcje dla ksiy z rnych diecezji. Podchodziem do kadego z mioci i zainteresowaniem, gdy chciaem, aby przyszli porozmawia i uly swemu sumieniu, poniewa my, kapani, rwnie potrzebujemy braterskiej rady i pomocy. Zaczem rozmow z jednym z nich. Mia nieco nieokrzesane maniery, ale by to czowiek bardzo szlachetny i szczery. Pocignem go nieco za jzyk, delikatnie ale stanowczo, aby zaleczy ewentualne rany, ktre mogy tkwi w jego sercu. Nagle przerwa mi tymi mniej wicej sowami: Bardzo zazdroszcz memu osiokowi. Posugiwa w siedmiu probostwach i nikt nie mg nic zego na niego powiedzie. ebym to i ja suy tak jak on!


17

Zrbmy gruntowny rachunek sumienia... By moe, rwnie my nie zasugujemy na pochwa, ktr w ksiyna wypiewa na cze swego osa. Tyle pracowalimy, piastowalimy tyle odpowiedzialnych stanowisk, odnosilimy sukcesy w takiej czy innej dziedzinie... Ale, czy stajc przed obliczem Boga nie znajdujesz niczego, czego musisz aowa? Czy naprawd starae si zawsze suy Bogu i swoim braciom — ludziom, czy te raczej pielgnowae swj egoizm, swj osobisty presti, swoje ambicje, swj sukces wycznie doczesny i beznadziejnie przemijajcy?

Mwi to do was bez ogrdek, poniewa chc jeszcze raz dokona bardzo szczerego aktu skruchy i poniewa chciabym, aby rwnie kady z was prosi o przebaczenie. Na widok naszych niewiernoci, na widok tylu bdw, saboci, tchrzostwa — kady z nas zna swoje — z serca powtrzmy Panu owo zawoanie Piotra: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te!. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham, pomimo mojej ndzy! I odwaam si doda: Ty wiesz, e Ci kocham, wanie przez t moj ndz, gdy to ona skania mnie do szukania oparcia w Tobie, ktry jeste moj moc: quia tu es Deus, fortitudo mea. A teraz, wzbudziwszy akt skruchy, zacznijmy raz jeszcze od nowa.


18

ycie wewntrzne. wito w wypenianiu zwyczajnych obowizkw, wito w drobnych sprawach, wito w pracy zawodowej, w troskach kadego dnia... wito, by mc uwica innych. Kiedy pewien mj znajomy — a waciwie nie znam go dobrze do dzi! — ni, e leci wysoko samolotem, lecz nie wewntrz, w kabinie; lecia siedzc na jednym ze skrzyde. Nieszcznik, ile przey trwogi! Zdawaoby si, e Pan Bg da mu do zrozumienia, e tak si dzieje z duszami o wzniosych deniach apostolskich, ktrym brak jednak ycia wewntrznego lub zaniedbuj je. Pozostaj w cigym niebezpieczestwie upadku, w cierpieniu i w niepewnoci.

I w gruncie rzeczy myl, e na powane niebezpieczestwo pobdzenia naraaj si ci, ktrzy rzucaj si w dziaanie, aktywizm, zaniedbujc rodki, ktre umocniyby ich pobono: czste przystpowanie do sakramentw witych, rozmylanie, rachunek sumienia, czytanie duchowne, yw wi z Najwitsz Maryj Pann i Anioami Strami... Wszystko to jest przecie wprost niezbdne, by uczyni miym kady z dni chrzecijanina. Z wewntrznego bogactwa pynie wtedy, jak mid z plastra, sodycz i pokj Boy.


19

W osobistym yciu wewntrznym, w postawie zewntrznej, w stosunkach z ludmi, w pracy — kady z nas winien stara si trwa stale w obecnoci Boej, w staej rozmowie, w dialogu z Bogiem. Nie chodzi tu o dialog syszalny. Nie wyraa si on zazwyczaj w sowach, ale w penym mioci zaangaowaniu, w sumiennym wykonywaniu swoich zada do koca, zarwno wielkich jak i maych. Bez takiej wytrwaoci nasze postpowanie nie odpowiadaoby konsekwentnie naszej godnoci dzieci Boych, gdy marnowalibymy rodki, ktre Pan Bg opatrznociowo pozostawi w naszym zasigu, abymy doszli do czowieka doskonaego, do miary wielkoci wedug Peni Chrystusa.

Podczas wojny domowej w Hiszpanii czsto jedziem z posug kapask do tylu chopcw, ktrzy znajdowali si na froncie. W jednym z okopw usyszaem rozmow, ktra gboko utkwia mi w pamici. W pobliu Teruelu pewien mody onierz mwi o drugim onierzu, ktry widocznie by chwiejny, tchrzliwy: To nie jest czowiek z jednej bryy! Smutne by byo, gdyby i o nas mwiono zasadnie, e jestemy niekonsekwentni; e jestemy ludmi, ktrzy twierdz, e chc by autentycznymi chrzecijanami, witymi, ale ktrzy gardz przy tym rodkami prowadzcymi do witoci, gdy przy spenianiu swoich obowizkw nie zwracaj si ustawicznie do Boga z dziecic mioci. Gdyby tak miao wyglda nasze postpowanie, ani ty, ani ja nie bylibymy autentycznymi chrzecijanami.


20

Starajmy si rozbudza w gbi serca gorce, nieprzeparte pragnienie zdobycia witoci, chociabymy widzieli w sobie jedynie peni ndzy. Nie przeraajcie si; w miar postpu w yciu wewntrznym coraz wyraniej widzi si braki osobiste. aska dziaa w nas niczym szko powikszajce i nawet najdrobniejszy pyek lub prawie niewidzialne ziarenko piasku mog si wydawa niezmiernie wielkie, gdy dusza uzyskuje wielk wraliwo na to co Boe, i nawet najmniejszy cie niepokoi sumienie, ktre ma upodobanie jedynie w czystej jasnoci Boga. Powiedz Mu teraz z gbi swego serca: Panie, naprawd pragn by witym, naprawd pragn by Twoim godnym uczniem i i za Tob bez zastrzee. I natychmiast winiene te powzi zamiar codziennego odnawiania w sobie tych wielkich ideaw, ktre w tej chwili ci oywiaj.

Jezu, obymy byli wytrwali, my, ktrzy gromadzimy si w imi Twojej Mioci! Obymy potrafili zamieni w czyn te pragnienia, ktre Ty sam rozbudzasz w naszych duszach! Pytajcie czsto siebie: po co yj na ziemi? To pomoe wam w waszych staraniach o wypenianie codziennych zada w sposb doskonay i peen mioci, z trosk o najdrobniejsze szczegy. Przypatrujmy si przykadowi witych; ludzi takich jak my, z krwi i koci, z uomnociami i sabociami, ktrzy jednak potrafili pokona samych siebie dla mioci Boej; zastanwmy si nad ich postpowaniem i — jak pszczki, ktre z rnych kwiatw wybieraj nektar — uczmy si z ich walki. Nauczmy si rwnie, wy i ja, odkrywa tyle cnt u osb, ktre nas otaczaj — udzielaj nam lekcji pracy, wyrzeczenia, radoci... Nie bdziemy zbyt czsto zatrzymywa si nad ich wadami, czynic to jedynie wtedy, kiedy bdzie konieczne, aby im pomc przez upomnienie braterskie.


21

Pan nasz Jezus Chrystus czsto i chtnie mwi o odziach i sieciach, take i ja czyni to chtnie, abymy z tych wanie scen ewangelicznych wynieli mocne i zdecydowane postanowienia. Opowiada nam wity ukasz, jak kilku rybakw na brzegu Jeziora Genezaret pukao i naprawiao swoje sieci. Jezus podchodzi do odzi przycumowanych do brzegu i wsiada do jednej z nich, do odzi Szymona. Z jak naturalnoci Nauczyciel wchodzi do odzi kadego z nas! Niektrzy narzekaj i mwi, e skomplikowa im ycie. Z wami i ze mn spotka si On w drodze, aby z mioci i czuoci skomplikowa nam ycie.

Kiedy skoczy nauczanie z Piotrowej odzi, powiedzia do rybakw: duc in altum et laxate retia vestra in capturam!. Wypy na gbi i zarzucie sieci na pow! Ufni sowom Chrystusa posuchali i uzyskali cudowny pow. Wtedy Pan powiada do Piotra, ktry podobnie jak Jakub i Jan nie mg wyj ze zdumienia: Nie bj si, odtd ludzi bdziesz owi. I przycignwszy odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Twoja d — twoje talenty, twoje aspiracje, twoje osignicia — do niczego nie bdzie si nadawa, jeeli nie oddasz jej do dyspozycji Jezusa Chrystusa, jeeli nie pozwolisz Mu wej do niej swobodnie, jeeli zamienisz j w boyszcze. Sam jeden ze sw odzi, jeeli bdziesz prbowa obej si bez Nauczyciela, to — mwic w sposb nadprzyrodzony — pjdziesz wprost na dno. Jedynie gdy bdziesz szuka obecnoci Pana i oddasz ster w Jego rce, ocalejesz wrd burz i raf ycia. Z wszystko w rce Boga. Niechaj twoje myli, pikne wzloty twojej wyobrani, twoje szlachetne denia, twoja czysta mio przechodz przez Serce Chrystusa. W przeciwnym razie, wczeniej czy poniej, zniszczej z winy twojego egoizmu.


22

Jeli zgodzisz si na to, by Bg kierowa twoj odzi, jeli Jemu pozwolisz by wodarzem, jake bdziesz bezpieczny! ... nawet gdyby ci si zdawao, e odszed, e zasn, nawet gdyby pord ciemnoci nocy podniosa si burza, a On zdawa si by daleko. wity Marek opowiada, e w takiej sytuacji znaleli si apostoowie i Jezus widzc, jak si trudzili przy wiosowaniu, bo wiatr by im przeciwny, okoo czwartej stray nocnej przyszed do nich, kroczc po jeziorze ... Odwagi, Ja jestem, nie bjcie si! I wszed do nich do odzi, a wiatr si uciszy.

Dzieci moje, ile to rzeczy przydarza si na ziemi!... Ile mgbym wam opowiedzie o ludzkim blu, cierpieniu, poniewierce, mczestwie — mczestwie w dosownym znaczeniu. Mgbym te opowiedzie o heroizmie wielu dusz. W naszych oczach, w naszym umyle powstaje czasami wraenie, jak gdyby Jezus spa, nie sysza nas, lecz wity ukasz opowiada, jak Pan postpuje wobec swoich uczniw: Odbili od brzegu. A gdy pynli, zasn. Wtedy spad gwatowny wicher na jezioro, tak e fale ich zaleway i byli w niebezpieczestwie. Przystpili wic do Niego i obudzili Go, woajc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy! Lecz On wsta, rozkaza wichrom i wzburzonej fali: uspokoiy si, i nastaa cisza. A do nich rzek: Gdzie jest wasza wiara?.

Jeli Mu si oddajemy, rwnie On si nam oddaje. Musimy cakowicie zaufa Nauczycielowi, bez sknerstwa odda si w Jego rce; pokaza Mu czynami, e nasza d naley do Niego i e my Jemu si oddajemy ze wszystkim, co posiadamy, aby On nami dysponowa jak zechce.

Kocz, uciekajc si do wstawiennictwa Najwitszej Maryi Panny, z tymi postanowieniami: y wiar, trwa w nadziei, by przywizanym do Jezusa Chrystusa, kocha Go naprawd, naprawd, naprawd, przeywa przygod Mioci, rozkoszowa si ni, gdy zakochani w Bogu jestemy; pozwoli, by Chrystus wszed do naszej biednej odzi i wzi w posiadanie nasz dusz jako Wadca i Pan; okaza Mu szczerze, e bdziemy si starali trwa w Jego obecnoci, dzie i noc, gdy to On wezwa nas do wiary: ecce ego quia vocasti me! (Oto jestem, przecie mnie woae). I tak wejdziemy wreszcie do Jego owczarni, przycignici woaniem Dobrego Pasterza, pewni, e jedynie w Jego cieniu znajdziemy prawdziwe szczcie doczesne i wieczne.


Poprzedni Nastpny