Josemaría Escrivá Obras
91

Jeli kto stara si pielgnowa cnoty ludzkie, to jego serce jest ju bardzo blisko Chrystusa. A chrzecijanin wie ponadto, e cnoty teologiczne — wiara, nadzieja i mio — a take wszystkie inne cnoty, ktre niesie z sob aska Boa — s zacht do tego, by nigdy nie zaniedba walki o te dobre cechy, ktre posiada tak samo, jak wielu innych ludzi.

Cnoty ludzkie — podkrelam — s podstaw cnt nadprzyrodzonych; a cnoty nadprzyrodzone, ze swej strony, zapewniaj nam ustawicznie bodce do prawego ycia. Jednake nie wystarczy pragnienie posiadania tych cnt: jest rzecz konieczn nauczenia si ich praktykowania. Discite benefacere, nauczcie si czyni dobro. Musimy wytrwale wiczy si w praktykowaniu odpowiednich czynw — czynach szczeroci, prawdomwnoci, rzetelnoci, opanowania, cierpliwoci — gdy mio to czyny a Boga nie mona kocha jedynie sowem, ale czynem i prawd.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny