Josemaría Escrivá Obras
88

Nie ten jest roztropny, kto nigdy si nie myli lecz ten, kto potrafi naprawia swoje bdy. Jest roztropny dlatego, e woli dwadziecia razy si pomyli, anieli pogry si w wygodnym nierbstwie. Nie dziaa pochopnie ani te z absurdaln bojaliwoci, lecz podejmuje ryzyko zwizane z kad decyzj, i nie rezygnuje ze zdobywania dobra ze strachu przed pomyk. Spotykamy w yciu ludzi zrwnowaonych, objektywnych umiejcych nie przychyla szalki wagi w korzystn dla nich stron. Ufamy takim ludziom wprost instynktownie, gdy w swym spokoju i bez afiszowania si zawsze postpuj dobrze i w sposb prawy.

Kardynalna cnota roztropnoci jest niezbdna dla chrzecijanina; ale jej ostatecznym celem nie jest zgoda spoeczna czy unikanie konfliktw. Rzeczywistym jej celem jest spenianie woli Boga, ktry pragnie, abymy byli proci lecz nie dziecinni; bymy byli przyjacimi prawdy, ale nie byli naiwni czy lekkomylni. Serce rozumne zdobywa wiedz — a t wiedz jest poznanie mioci Boej, ktra jest wiedz ostateczn, wiedz zbawcz, dajc wszystkim ludziom pokj i zrozumienie, a kadej duszy ycie wieczne.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny