Josemaría Escrivá Obras
82

Cnoty ludzkie wymagaj od nas ustawicznego wysiku, gdy nie jest atwo zachowa przez duszy czas postaw uczciwoci, kiedy sytuacja zdaje si zagraa naszemu bezpieczestwu. Wemy prawdomwnoci, cnot tak jasn i czyst: czy to prawda, e nie ma ju ona adnego znaczenia? Czy ostatecznie zatriumfoway pprawdy i wykrty, sodzenie gorzkiej piguki i owijanie rzeczy w bawen? Ludzie boj si prawdy, dlatego uciekaj si do ndznego chwytu: twierdzi si, e nikt nie yje prawd i nie mwi prawdy, e wszyscy posuguj si udawaniem i kamstwem.

Na szczcie tak nie jest. Jest wielu ludzi — chrzecijan i niechrzecijan — gotowych powici swj honor i saw dla prawdy, ludzi nie yjcych cigym poszukiwaniem soca, ktre bardziej grzeje. Poniewa kochaj szczero, umiej sprostowa bd, kiedy odkryj, e si pomylili. Nie czyni tego ten, kto buduje na kamstwie, kto zamieni "prawd” w puste sowo maskujce jego uchybienia.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny