Josemaría Escrivá Obras
81

Dwie ludzkie cnoty — pracowito i pilno — cz si w jednej postawie: w deniu do wykorzystania talentw otrzymanych od Boga. S cnotami dlatego, e prowadz nas do waciwego zakoczenia zacztych spraw. Praca bowiem — gosz to od roku 1928 — nie jest przeklestwem, ani kar za grzechy. Ksiga Rodzaju mwi o pracy czowieka, zanim zbuntowa si on przeciw Bogu. Zgodnie z planami Boymi czowiek mia pracowa od pocztku wsppracujc w ogromnym dziele stworzenia.

Czowiek pracowity wykorzystuje czas, ktry jest wicej ni zotem — jest chwa Boga! Czyni to, co powinien i jest w tym, co czyni nie z przyzwyczajenia czy dla zabicia czasu, lecz w wyniku starannej i wywaonej refleksjii. Dlatego jest staranny, sumienny, pilny. aciski odpowiednik sowa pilnydiligens — pochodzi od diligo, czyli kocham, ceni, wybieram w wyniku starannej rozwagi i uwagi. Nie jest pilny ten, kto si spieszy, ale ten, kto pracuje z mioci i pieczoowitoci.

Pan nasz, doskonay czowiek, obra dla siebie prac rk. Wykonywa j z oddaniem i mioci przez wikszo lat spdzonych na ziemi. Wykonywa swj zawd rzemielnika wrd innych mieszkacw wioski i Jego dziaanie, ludzkie i boskie zarazem, uczy nas, e codzienne zajcia nie s zjawiskiem marginesowym, ale trzonem naszego uwicenia, ustawiczn okazj do spotkania z Bogiem, wysawiania Go i wielbienia poprzez prac naszego umysu i naszych rk.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny