Josemaría Escrivá Obras
78

Kto potrafi by mny, nie bdzie si spieszy, by zebra owoce swojej cnoty; jest cierpliwy. Mstwo pozwala mu zasmakowa ludzkiej i boskiej cnoty cierpliwoci. Przez swoj wytrwao ocalicie wasze ycie (k 21, 19). Owadnicie sw dusz zaley od cierpliwoci, ktra w gruncie rzeczy jest korzeniem i strem wszystkich cnt. Cierpliwoci zdobywamy nasze dusze, gdy uczc si panowa nad sob, zaczynamy posiada to, czym jestemy. I wanie cierpliwo skania nas do wyrozumiaoci wobec innych, wypywajcej z przekonania, e dusze, podobnie jak dobre wino, staj si lepsze z biegiem czasu.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny