Josemaría Escrivá Obras
77

Zastanwmy si nad niektrymi z tych cnt ludzkich. Kiedy mwi do was, to starajcie si prowadzi osobisty dialog z Panem. Procie Go o dobre natchnienia dla kadego z nas, abymu wniknli dzi gbiej w tajemnic Jego Wcielenia, abymy take my w naszym ciele potrafili by wobec wszystkich ludzi ywymi wiadkami Tego, ktry przyszed, aby nas zbawi.

Droga chrzecijanina, droga kadego czowieka nie jest atwa. Zapewne w pewnych okresach wydaje si, e wszystko dzieje si zgodnie z naszymi wyobraeniami; ale to trwa bardzo krtko. ycie oznacza zmagania z trudnociami, doznawanie w sercu radoci i troski, a w tej kuni czowiek wzrasta w mstwie, cierpliwoci, wielkodusznoci, wewntrznym pokoju.

Mny jest ten, kto jest wytrway w spenianiu tego, co rozumie jako obowizek, co nakazuje mu sumienie; ten, kto nie mierzy wartoci swojej pracy wycznie osiganymi korzyciami, ale sub wiadczon innym ludziom. Mny nieraz cierpi, ale znosi cierpienie; moe pacze, lecz poyka swe zy; nie poddaje si, gdy wzmagaj si przeciwnoci. Przypomnijcie sobie przykad z Ksigi Machabejskiej: starca Eleazara, ktry woli umrze anieli zama prawo Boe: Jeeli mnie teraz zakocz ycie, oka si godny swojej staroci, modym za pozostawi pikny przykad ochotnej i wspaniaomylnej mierci za godne czci i wite Prawa.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny