Josemaría Escrivá Obras
75

Prawd jest, e te indywidualne cechy charakteru, osobowoci nie wystarcz, gdy bez aski Chrystusa nikt nie moe si zbawi. Ale jeeli kto zachowuje i pielgnuje te pierwiastki prawoci, to Bg otwiera przed nim drog i taki czowiek bdzie mg zosta witym, poniewa umia y jako czowiek dobrej woli.

By moe, zaobserwowalicie inne przypadki, w pewnym sensie przeciwne: ludzi, ktrzy mwi, e s chrzecijanami — gdy zostali ochrzczeni i przyjmuj inne sakramenty — ale s nielojalni, zakamani, nieszczerzy, pyszakowaci... Tote rycho upadaj, tak jak meteory na niebie, ktre byszcz lni przez par chwil i natychmiast spadaj.

Jeeli traktujemy powanie nasz odpowiedzialno jako dzieci Boych, to wiedzmy, e Bg chce, abymy byli prawdziwie ludzcy. eby gowa dotykaa nieba, ale eby stopy stpay pewnie po ziemi. By chrzecijaninem nie odbywa si kosztem zaprzestania bycia czowiekiem czy zaniedbania tych cnt, ktre chrakteryzuj ludzi nawet nieznajcych Chrystusa. Cen kadego chrzecijanina jest przelana za niego zbawcza Krew Jezusa Chrystusa; a Chrystus chce — podkrelam — abymy byli bardzo ludzcy i bardzo Boy, z codziennym zaangaowaniem w naladowanie Tego, ktry jest perfectus Deo, perfectus homo — w peni Bogiem i w peni czowiekiem.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny