Josemaría Escrivá Obras
71

Aby osign ten cel, musimy kierowa si Mioci, a nie jako ludzie dwigajcy ciar kary lub przeklestwa. Wszystko, cokolwiek dziaacie sowem lub czynem, wszystko czycie w imi Pana Jezusa, dzikujc Bogu Ojcu przez Niego. Wwczas wypenimy nasze zadania moliwie jak najlepiej i wykorzystamy czas, bdziemy czu si narzdziami zakochanymi w Bogu, ktre czuj ca odpowiedzialno i ca ufno, jakie Pan skada na ich barki mimo ich saboci. Wwczas kad czynno wykonasz jako chrzecijanin, ktry jedynie w Bogu czuje wasn moc i kieruje si wycznie Mioci.

Lecz nie zamykajmy oczu na rzeczywisto i wystrzegajmy si naiwnej i powierzchownej postawy, ktra by nas skaniaa do mylenia, e czeka nas atwa droga i e do jej przebycia wystarcz szczere zamiary i gorce pragnienie suenia Bogu. Nie miejcie wtpliwoci: z biegiem lat — moe nawet wczeniej anieli to sobie wyobraamy — pojawi si szczeglnie trudne sytuacje, ktre bd wymaga wielkiego ducha powicenia i wikszego zapomnienia o sobie. Umacniaj wtedy w sobie cnot nadziei i powtarzaj za Apostoem: Sdz bowiem, e cierpie teraniejszych nie mona stawia na rwni z chwa, ktra ma si w nas objawi. Pomyl z caym spokojem o tym, co to bdzie, kiedy nieskoczona Mio Boa wyleje si na nas, biedne stworzenia! Nadszed ju czas, by pord swych codziennych zaj wiczy wiar, budzi nadziej, oywia mio, czyli uaktywnia trzy cnoty teologiczne, ktre nam pomagaj natychmiast, bez udawania, maskowania, bez ogrdek usuwa wszelkie dwuznacznoci w naszym yciu zawodowym i wewntrznym.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny