Josemaría Escrivá Obras
68

A jak to jest moliwe — zdajesz si mnie pyta — ebym dziaa zawsze w tym duchu, ktry mnie doprowadzi do doskonaoci w mojej pracy zawodowej? Odpowied na to pytanie nie pochodzi ode mnie, lecz daje s wity Pawe: Bdcie mni i umacniajcie si! Wszystkie wasze sprawy niech si dokonuj w mioci. Czycie wszystko z mioci i dobrowolnie, nigdy nie dopuszczajcie do siebie strachu lub rutyny, sucie naszemu Ojcu—Bogu.

Bardzo lubi powtarza wiersz, ktry zapewne nie naley do poezji wysokiego lotu, ale — wiem to z wasnego dowiadczenia — jest bardzo trafny: ycie me wypenia mio / a bym szed t wanie drog, / zesa Pan Bg mi cierpienie./ Mio bowiem wtedy ronie, kiedy j cierpienia wzmog. Pozwl, e powtrz jeszcze raz: wypeniaj z Mioci swoje obowizki zawodowe, czy wszystko z Mioci. A jeli zachowasz t mio, podkrelam, pomimo gorzkich rozczarowa, niewdzicznoci, niesprawiedliwoci, a nawet klski, ktr poniesiesz na oczach ludzi — zdumiej ci owoce twojej pracy. Bd to dojrzae owoce — zalki wiecznoci!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny