Josemaría Escrivá Obras
67

Possumus! — Moemy! Z Bo pomoc rwnie my moemy odnie zwycistwo w tej walce. Bdcie pewni, e wcale nie jest trudno przemieni prac w modlitewny dialog. Kiedy tylko ofiarujemy j Bogu i przystpujemy do niej, Bg ju nas syszy i wspomaga. Stajemy si duszami kontemplacyjnymi pord naszych codziennych zaj! Ogarnia nas coraz wiksza pewno, e On na nas patrzy i moe da teraz od nas jakiego nowego przezwycienia si, drobnego wyrzeczenia, miego umiechu dla kogo, kto zjawia si nie w por, rozpoczcia najpierw mniej przyjemnego lecz pilniejszego zadania, troski o zachowanie porzdku i wytrwaego spenienia do koca drobnego nawet obowizku, ktry mona byo zaniedba, albo nieodkadania na jutro tego, co powinnimy zrobi dzisiaj. A wszystko to po to, aby sprawi rado naszemu Ojcu Bogu! I moe na twoim biurku lub w innym dyskretnym miejscu umiecisz krucyfiks, ktry dla ciebie stanowi w budzik ducha kontemplacji, bowiem Ukrzyowany sta si dla ciebie niejako ksig, z ktrej sercem i myl uczysz si, co znaczy suy.

Jeeli zdecydujesz si na kroczenie tymi drogami kontemplacji pord swej zwyczajnej pracy — bez udziwniania, porzucania wiata, pord twoich codziennych zaj — natychmiast poczujesz, e jeste przyjacielem Nauczyciela i e otrzymae Boe zadanie torowania Boych cieek na ziemi wszystkim ludom. Tak! Poprzez t twoj prac przyczynisz si do poszerzenia krlestwa Chrystusowego po wszystkiej ziemi. Bdziesz ofiarowa swj trud, godzina po godzinie, za dalekie kraje, ktre rodz si do wiary, za ludzi ze Wschodu brutalnie pozbawionych wolnoci wyznawania swojej wiary; za kraje o zakorzenionej tradycji chrzecijaskiej, w ktrych wiato Ewangelii zdaje si przygasa i dusze pograj si w ciemnociach ignorancji... A wwczas, jake cenna stanie si kada twoja godzina pracy i jeszcze owa chwila przepracowana duej z tym samym zaangaowaniem, par minut wicej — a do skoczenia rozpocztego zadania. W sposb prosty i praktyczny przeksztacasz kontemplacj w apostolstwo odczuwajc to jako nieprzepart potrzeb serca, ktre uderza jednogonie wraz ze sodkim i miosiernym Sercem Jezusa, Pana Naszego.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny