Josemaría Escrivá Obras
64

Czsto powtarzam, e chwile rozmowy z Jezusem, ktry obecny w Tabernakulum widzi nas stamtd i syszy, nie powinny zamieni si w modlitw bezosobow. Zwacie, e do tego, by nasza medytacja zamienia si w dialog z Panem — nie potrzeba sformuowanych sw. Konieczne jest jednak wyjcie z anonimowoci. Musimy stan w obecnoci Pana takimi, jakimi rzeczywicie jestemy, nie kryjc si w tumie wypeniajcym koci, ani te w potoku pustych sw, ktre nie wypywaj z serca lecz co najwyej ze zwyczaju pozbawionego treci.

Dzisiaj dodam, e rwnie twoja praca winna by osobist modlitw, winna zamieni si w yw rozmow z Ojcem Niebieskim. Jeli dysz do witoci poprzez twoj dziaalno zawodow i w jej ramach, koniecznie musisz stara si przemieni j w modlitw bez anonimowoci. Take twoje sprawy zawodowe musz by wolne od pospnej monotonnoci i bezosobowej rutyny, gdy w przeciwnym razie zmarby w Boy impuls, ktry oywia twoje codzienne dziaanie.

Przychodz mi teraz na myl podre, ktre podejmowaem do miejsc objtych walkami podczas hiszpaskiej wojny domowej. Mimo braku odpowiednich rodkw docieraem wszdzie tam, gdzie kto potrzebowa mojej posugi kapaskiej.

Chocia wczesne, tak szczeglne okolicznoci mogyby dla wielu stanowi podstaw do usprawiedliwienia swojej opieszaoci i niedbalstwa, nie ograniczaem si do zwykych rad ascetycznych. Kierowaa mn wwczas ta sama troska co teraz, troska, ktr z pomoc Bo chciabym rozbudzi w kadym z was: interesowao mnie dobro ich dusz, ale rwnie ich szczcie tu, na ziemi; zachcaem ich, by wykorzystywali czas na poyteczne rzeczy; eby wojna nie bya w ich yciu bia plam; prosiem, by si nie zaniedbywali, aby czynili wszystko co moliwe tak, eby okopy i wartownie nie przypominay wczesnych poczekalni, gdzie ludzie zabijali czas wyczekujc na pocigi, ktre, jak si wydawao, nigdy nie miay nadej...

Zalecaem im w szczeglnoci, by zajli si poyteczn prac, moliw do pogodzenia z ich sub wojskow — na przykad studiowaniem, nauk jzykw obcych; radziem im by nigdy nie przestawali by ludmi Boymi i troszczyli si o to, aby cae ich postpowanie stawao si operatio Dei, prac Bo. I z podziwem stwierdzaem, e ci chopcy w tak nieatwych sytuacjach cudownie na to odpowiadali. Rzuca si w oczy ich wewntrzny hart.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny