Josemaría Escrivá Obras
63

Nie mwi tu o zudnych ideaach. Mam na myli bardzo konkretn rzeczywisto o podstawowym znaczeniu, ktra moe przemieni rodowisko najbardziej pogaskie i najbardziej zamknite wobec wezwa Boych, jak to nastpio w pierwszym okresie ery naszego zbawienia. Wecie sobie do serca sowa anonimowego autora tego czasu, ktry w ten sposb ujmuje wielko naszego powoania: Chrzecijanie s dla wiata tym, czym dusza jest dla ciaa, yj na wiecie, lecz nie nale do wiata, podobnie jak dusza jest w ciele, ale nie jest cielesna. Zamieszkuj we wszystkich krajach, jak dusza zamieszkuje wszystkie czci ciaa. Oddziaywuj poprzez swoje ycie wewntrzne, jak dusza poprzez swoj istot... yj jako pielgrzymi pord rzeczy przemijajcych w nadziei niezniszczalnoci niebios, jak dusza niemiertelna yje obecnie w miertelnym namiocie. Ich liczba wzrasta z dnia na dzie pomimo przeladowa, jak dusza piknieje dziki umartwieniom... I chrzecijanom nie jest dozwolone porzucanie swej misji w wiecie, jak duszy nie wolno samowolnie oddziela si od ciaa.

Dlatego zbdzilibymy, gdybymy pogardzali sprawami doczesnymi: rwnie tutaj oczekuje nas Pan. Nie wtpcie, e my, ludzie, mamy zblia si do Boga poprzez okolicznoci zwyczajnego ycia zrzdzone lub dopuszczone przez Opatrzno w Jej nieskoczonej mdroci. Nie osigniemy tego celu, jeeli nie bdziemy si stara do koca dobrze spenia swoich zada; jeeli nie wytrwamy w zapale pracy podjtej z motyww ludzkich i nadprzyrodzonych; jeeli nie bdziemy pracowa w swoim zawodzie jako najlepsi z pracownikw, a myl, e jeli tylko prawdziwie zechcesz, to moesz pracowa jeszcze lepiej od najlepszego, poniewa chcemy w naszej pracy stosowa wszystkie uczciwe rodki doczesne i wykorzystywa wszystkie pomoce duchowe, by ofiarowa Panu Naszemu prac doskona, wykoczon jak filigranowe dzieo sztuki.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny