Josemaría Escrivá Obras
62

Walczycie z nadmiern wyrozumiaoci wobec siebie — bdcie dla siebie wymagajcy! Czasami zbytnio martwimy si o swoje zdrowie; zbyt wiele mylimy o odpoczynku, ktrego, co prawda, nie powinno brakowa, gdy jest nam wanie potrzebny, aby powraca do pracy z odnowionymi siami. Ale odpoczynek — jak napisaem przed wieloma laty — nie polega na nie robieniu niczego, ale na odpreniu poprzez dziaania, ktre wymagaj mniej wysiku.

Czasem uzasadniamy nasze wygodnictwo przy pomocy faszywych wymwek, zapominajc o tej bogosawionej odpowiedzialnoci, ktra spoczywa na naszych barkach, pracujc ograniczamy si tylko do rzeczy najbardziej niezbdnych, ulegamy bezrozumnym rozumowaniom, byle siedzie z zaoonymi rkami, tymczasem Szatan i jego sprzymierzecy nigdy nie bior urlopu. Posuchaj uwanie i rozwa to, co wity Pawe napisa do chrzecijan, ktrzy z zawodu byli niewolnikami: nalega, by byli posuszni swoim panom: nie suc tylko dla oka, by ludziom si podoba, lecz jako niewolnicy Chrystusa, ktrzy z duszy peni wol Bo. Z ochot sucie, jak gdybycie suyli Panu, a nie ludziom. Jaka to wspaniaa rada dla ciebie i dla mnie!

Promy o wiato Pana Naszego Jezusa Chrystusa i bagajmy Go, aby nam pomg odkrywa w kadej chwili ten boski sens, ktry sprawia, e nasza praca zawodowa staje si fundamentem i osi powoania do witoci. Z Ewangelii wiecie, e Jezus by znany jako faber, filius Mariae, rzemielnik, syn Maryi. Zatem rwnie i my winnimy ze wit dum wykaza czynem, e jestemy ludmi, ktrzy pracuj, rzeczywicie pracuj!

Zwaywszy, e winnimy postpowa zawsze jak wysannicy Boga, musimy zdawa sobie jasno spraw z tego, gdzie zaczyna si nasza niewierno, na przykad, gdy nie wykonujemy pracy do koca, gdy zaniedbujemy si w naszych obowizkach, kiedy nie podzielamy wraz z innymi zaangaowania i powicenia w wykonywaniu obowizkw zawodowych, kiedy maj powody, by nas wytyka jako nierobw, leniwych, nieobowizkowych, prniakw, nieporzdnych, bezuytecznych...Kto bowiem lekceway pozornie mniej wane obowizki, z trudem bdzie mg odnosi zwycistwa w zakresie obowizkw ycia wewntrznego, ktre niewtpliwie s trudniejsze. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bdzie.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny