Josemaría Escrivá Obras
57

Od pocztku swego istnienia — nie jest to moim wymysem — czowiek musia pracowa. Wystarczy otworzy pierwsze strony Pisma witego. Moemy tam przeczyta, e zanim grzech przyszed na wiat, a w jego nastpstwie mier, wszelkie cierpienia i ndza, Bg ulepi Adama z ziemskiej gliny i stworzy dla niego i jego potomstwa ten pikny wiat, ut operaretur et custodiret illum — aby go uprawia i doglda.

Musimy by wiadomi, e praca jest wspania rzeczywistoci i jest ona dla nas nieuchronnyn prawem, ktremu w taki czy inny sposb wszyscy jestemy poddani, jakkolwiek niektrzy chcieliby si spod tego wyama. Zapamitajcie to sobie: obowizek pracy nie jest nastpstwem grzechu pierworodnego, ani te nie jest wynalazkiem czasw wspczesnych. Praca jest niezbdnym rodkiem, ktry Bg powierza nam na ziemi. Ma ona wypeni nasze dni i uczyni z nas uczestnikw stwrczej mocy Boga tak, bymy mogli zapewni sobie byt i rwnoczenie zbiera plon na ycie wieczne, gdy czowiek rodzi si by pracowa, jak ptak — by unie si w gr.

Moecie na to odpowiedzie, e upyno ju wiele wiekw, a tymczasem niewielu ludzi myli w ten sposb; e wikszo trudzi si z innych powodw: jedni dla pienidzy, inni w celu utrzymania rodziny, jeszcze inni dla awansu spoecznego, dla rozwinicia swoich zdolnoci, a wreszcie dla zaspokojenia swoich nieuporzdkowanych namitnoci, bd te celem przyczynienia si do postpu spoecznego. Innymi sowy: ludzie podchodz do swoich zaj jako do twardej koniecznoci, przed ktr nie mona uciec.

W przeciwiestwie do tego paskiego, egoistycznego i przyziemnego podejcia do pracy musimy — ty i ja — pamita i przypomina innym ludziom, e jestemy dziemi Boga i e Ojciec nasz zwraca si do nas z tym samym wezwaniem, co waciciel winnicy z przypowieci ewangelicznej, ktry powiedzia do syna: Dziecko, id dzisiaj i pracuj w winnicy! Zapewniam was, e jeeli codziennie bdziemy si stara o to, aby swoje osobiste obowizki traktowa jako Bo prob skierowan do nas, nauczymy si wypenia do koca swoje zadania z moliwie jak najwiksz doskonaoci ludzk i nadprzyrodzon. Moe czasami bdziemy si buntowa — jak w starszy syn, ktry odpowiedzia: Nie chc — lecz rycho ogarnie nas skrucha i ze wzmoonym wysikiem powicimy si wypenianiu swoich obowizkw.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny