Josemaría Escrivá Obras
50

wity Mateusz opowiada nam rwnie, jak Jezus powraca z Betanii godny. Porusza mnie wszystko, co czyni Chrystus. Wzrusza mnie zawsze, zwaszcza, gdy widz, e jest On prawdziwym czowiekiem — a bdc w peni czowiekiem, jest rwnoczenie w peni Bogiem — i poucza nas, jak mamy wykorzysta nawet nasz niemoc i nasze naturalne saboci osobiste, by ofiarowa si cakowicie — takimi, jakimi jestemy — Ojcu, ktry z zadowoleniem przyjmie t caopaln ofiar.

By godny. Stwrca wiata, Pan wszystkiego cierpi gd! Panie, dzikuj Ci za to, e, z boskiego natchnienia, wity pisarz zachowa w tym fragmencie ten szczeg, ktry mi kae kocha Ci jeszcze bardziej, ktry napawa mnie pragnieniem rozpamitywania. Twego Najwitszego Czowieczestwa! Perfectus Deus, perfectus homo, prawdziwy Bg i prawdziwy czowiek, z krwi i koci, jak ty, jak ja.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny