Josemaría Escrivá Obras
5

ycie wewntrzne, Jest ono niezbdnym wymogiem, wezwaniem, ktre Nauczyciel skierowa do kadego z nas. Mamy by wici — jak to si mwi — od stp do gw. By prawdziwymi, autentycznymi chrzecijanami, godnymi kanonizacji; w przeciwnym razie okae si, e zawiedlimy jako uczniowie jedynego Nauczyciela. Nie zapominajcie ponadto, e Bg kierujc na nas spojrzenie i udzielajc nam aski w walce o osignicie witoci pord wiata, zobowizuje nas przez to do apostolstwa. Zrozumcie, e nawet po ludzku rzecz biorc, troska o inne dusze jest logiczn konsekwencj tego Boego wybrastwa, jak twierdzi jeden z Ojcw Kocioa: Kiedy odkryjecie, e co przynioso wam korzy, staracie si przycign innych. Winnicie zatem pragn, by po drogach Paskich szli z wami inni ludzie. Jeeli idziecie na rynek czy do ani, a napotkacie kogo, kto nie ma nic do roboty, zapraszacie go, aby wam towarzyszy. Przeniecie ten ziemski zwyczaj do spraw duchowych i kiedy podacie ku Bogu, nie czycie tego sami.

Jeli nie chcemy daremnie traci czasu — nawet zasaniajc si faszywymi wymwkami z powodu trudnoci zewntrznych, czynionych nam przez otoczenie, jakich nie brakowao od pocztkw chrzecijastwa — musimy pamita, e Jezus Chrystus skuteczno naszego dziaania, zmierzajcego do pocignicia drugich, wie zazwyczaj z naszym yciem wewntrznym. Jako warunek skutecznoci dziaania apostolskiego Chrystus stawia wito; a raczej, powiem poprawniej, wysiek naszej wiernoci, gdy na ziemi nigdy nie bdziemy witymi. Wydaje si to niewiarygodne, ale Bg i ludzie potrzebuj z naszej strony wiernoci bez prodkw i kompromisw, wiernoci wobec peni powoania chrzecijaskiego, ktre przyjmujemy i z mioci staramy si wytrwale realizowa.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny