Josemaría Escrivá Obras
39

Kiedy zwracam si do was podczas naszej wsplnej rozmowy z Bogiem, Naszym Panem, po prostu wypowiadam gono swoj osobist modlitw — o czym czsto i chtnie przypominam wam, gdy sdz, e rwnie i wy winnicie si stara, eby ten czas przemieni w wewntrzn modlitw. Nawet w takich sytuacjach jak teraz, kiedy mamy poruszy temat, ktry u pozoru nie wydaje si do odpowiedni do tego miosnego dialogu, jakim jest nasza rozmowa z Panem. Tylko z pozoru, poniewa waciwie wszystko, co dzieje si w nas i wok nas, moe i powinno by tematem naszego rozmylania.

Dzisiaj chciabym mwi o czasie o tym czasie, ktry przemija. Nie chc zatrzymywa si nad znanym powiedzeniem, e jeden rok wicej oznacza jeden rok mniej... Nie pytajmy te, co ludzie zwykli myle o przemijaniu czasu, gdy prawdopodobnie usyszelibymy odpowied w stylu: i nasze mode lata popyn szybko w dal, a w sercu pozostanie tsknota, smutek, al... Jakkolwiek nie wykluczam, e usyszelibycie inne refleksje, wiadczce o wikszej wraliwoci na rzeczy nadprzyrodzone.

Nie zamierzam te poddawa si melancholijnym rozmylaniom o krtkotrwaoci ycia. Krtko ziemskiego pielgrzymowania winna nas, chrzecijan, mobilizowa do lepszego wykorzystania czasu, a w adnym razie nie powinno skania nas do lku przed naszym Panem, a tym bardziej nie do spogldania na mier jak na straszliwy koniec. Dziki bowiem asce i miosierdziu Boemu moemy powiedzie — jak to ju czsto mniej lub bardziej poetycko powiedziano — e kady rok, ktry si koczy, przyblia nas do nieba, naszej ostatecznej Ojczyzny. Kiedy o tym myl, bardzo dobrze rozumiem napomnienie witego Pawa z listu do Koryntian: tempus breve est! Jake krtko trwa nasza droga na ziemi! Dla prawdziwego chrzecijanina sowa te stanowi wyrzut, e tak czsto brak mu wielkodusznoci, ale s te ustawicznym wezwaniem do wiernoci.

Tak, rzeczywicie krtki jest czas, w ktrym moemy kocha, dawa siebie, pokutowa. Dlatego byoby rzecz niewaciw, gdybymy ten czas marnotrawili i tak wielki skarb nieodpowiedzialnie wrzucali w boto. Nie moemy zmarnowa tego momentu historii wiata, ktry Bg powierza kademu z nas.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny