Josemaría Escrivá Obras
38

Raz jeszcze powiadam: nie uznaj adnej innej niewoli poza niewol w Mioci Boga. A to dlatego, e jak ju powiedziaem przy innych okazjach, religia jest najwikszym buntem czowieka, ktry nie chce y jak zwierz, ktry nie znajduje ukojenia i zaspokojenia, dopki nie spotka i nie pozna Stwrcy, i nie nawie z Nim zayych stosunkw. Chc, abycie byli takimi buntownikami, wolnymi od wszelkich innych wizw, poniewa chc — Chrystus tego chce! — abycie byli dziemi Boymi. Niewola albo dziecictwo Boe: oto dylemat naszego ycia. Albo by dziemi Boga, albo niewolnikami pychy, zmysowoci, lkliwego egoizmu, w ktrym tyle dusz wydaje si tkwi.

Mio Boga wskazuje drog prawdy, sprawiedliwoci, dobra. Gdy zdecydujemy si na odpowied Bogu: moja wolno jest dla Ciebie, okaemy si wolni od wszystkich wizw, ktrymi bylimy przykuci do rzeczy bez znaczenia, do aosnych trosk, do ndznych ambicji. A wolno — nieoceniony skarb, cudowna pera, ktr al by byo rzuci przed wieprze — bdzie przez nas wykorzystana cakowicie po to, by czyni dobro.

Oto wspaniaa wolno dzieci Boych! Chrzecijanie, ktrzy — zastraszeni albo zawistni — chwiej si w obliczu rozwizoci tych, ktrzy nie przyjli Sowa Boego, okazuj sabe pojcie o naszej wierze. Jeeli rzeczywicie wypeniamy przykazanie Chrystusa — jeeli staramy si je wypenia, gdy nie zawsze nam si to udaje — znajdziemy tak pewno wiary, e nie bdziemy ju potrzebowali szuka gdzie indziej najpeniejszej godnoci czowieka.

Nasza wiara nie jest ciarem ani ograniczeniem. Jake ndzne pojcie o chrzecijastwie ma ten, kto tak myli! Gdy opowiadamy si za Bogiem, nie tracimy niczego, a zyskujemy wszystko: kto za cen swej duszy chce znale swe ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je.

Wycignlimy zwycisk kart, ktra przynosi najwysz wygran. Jeli co nam przeszkadza widzie to z ca jasnoci, musimy dogbnie zbada nasz dusz: moe zbyt saba jest nasza wiara, moe zbyt mao jest w nas osobistego obcowania z Bogiem, zbyt mao modlitwy. Winnimy baga Pana — poprzez Jego Matk i nasz Matk — aby wzmg w nas mio, aby dozwoli nam odczu sodycz Swej obecnoci; gdy jedynie kochajc, dochodzi si do najpeniejszej wolnoci: takiej, ktra nigdy, przez ca wieczno, nie chce porzuci przedmiotu swojej mioci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny