Josemaría Escrivá Obras
37

W przypowieci o zaproszonych na uczt, gdy gospodarz dowiedzia si, e niektrzy z tych, ktrzy mieli przyby, wymwili si zmylonymi powodami, rozkazuje sudze: Wyjd na drogi i midzy opotki, i zmuszaj do wejcia — compelle intrare — by dom mj by zapeniony. A wic jednak przymus? Czy nie uyto tu przemocy wobec susznej wolnoci kadego sumienia?

Rozwaajc Ewangeli i zgbiajc nauczanie Jezusa, nie pomylimy tego nakazu z przymusem. Przypatrzcie si, w jaki sposb Chrystus nakania: Jeli chcesz by doskonay... Jeli kto chce i za Mn. Tamto compelle intrare nie oznacza przemocy fizycznej ani moralnej; odzwierciedla porywajc si przykadu chrzecijaskiego, ktry jest tak skuteczny jak moc Boa: Przyjrzyjcie si, jak pociga nas Ojciec: zachwyca swoim nauczaniem, nie narzuca adnej koniecznoci.W ten sposb przyciga do Siebie.

W takim klimacie wolnoci staje si zrozumiae, e czynienie za nie jest adnym wyzwoleniem, lecz zniewoleniem. Kto grzeszy przeciw Bogu, zachowuje woln wol w tym zakresie, e jest wolny od przymusu, ale utraci j pod tym wzgldem, e nie jest wolny od winy. Moe bdzie mg powiedzie, e postpi zgodnie ze swymi upodobaniami, lecz nie moe tu by mowy o prawdziwej wolnoci: gdy sta si niewolnikiem swojej decyzji, a zdecydowa si na rzecz najgorsz, na oddalenie si od Boga, a tam nie ma wolnoci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny