Josemaría Escrivá Obras
34

Stworzenie moe Bogu odmwi i wzgardzi zasiewem nowej i ostatecznej szczliwoci. Ale kady, kto tak postpuje, przestaje by synem, a staje si niewolnikiem. Kada rzecz jest tym, czym ma by zgodnie ze swoj natur; dlatego kiedy dy do czego obcego swojej naturze, nie dziaa zgodnie ze swym sposobem bycia, ale pod obcym naciskiem; a to jest niewolnicze. Czowiek jest rozumny ze swej natury. Kiedy postpuje zgodnie ze swoim rozumem, dziaa zgodnie z tym, czym jest: i to jest waciwe dla wolnoci. Kiedy grzeszy, postpuje niezgodnie z rozumem, a wtedy daje si kierowa obcym impulsom i podporzdkowuje si obcym celom. Dlatego ten, kto przyjmuje grzech, jest niewolnikiem grzechu (J 8, 34).

Pozwlcie, e jeszcze raz tu do tego wrc: wiemy z dowiadczenia, e nikt nie jest wolny od jakiego zniewolenia. Dla jednych bokiem s pienidze, dla innych wadza, inni ceni nade wszystko wzgldny spokj wypywajcy ze sceptycyzmu, inni jeszcze padaj na kolana przed zotym cielcem zmysowoci. Podobnie rzecz si przedstawia, gdy idzie o rzeczy wzniolejsze. Powicamy si bez reszty jakiej pracy, dziaalnoci na wiksz lub mniejsz skal, zadaniom naukowym, artystycznym, literackim, duchowym. Gdzie wystpuje zaangaowanie i rzeczywista pasja, osoba zaangaowana popada w niewol, ale tak, ktrej z radoci si poddaje.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny