Josemaría Escrivá Obras
33

Nasza wita Matka Koci zawsze opowiada si za wolnoci i odrzuca wszelkie fatalizmy, dawne i nowe. Podkrela, e kady czowiek jest panem swego przeznaczenia, na dobre i na ze: Ci, ktrzy czynili dobrze, pjd do ycia wiecznego, ktrzy natomiast czynili zo, pjd w ogie wieczny. Wci od nowa zdumiewa nas ta niesychana moliwo decydowania, twoja i moja, nas wszystkich, ktra jest jednoczenie znakiem naszej godnoci. Grzech jest zem dobrowolnym do tego stopnia, e w aden sposb nie byby grzechem, gdyby nie mia swego pocztku w woli: to twierdzenie jest tak oczywiste, e zgadzaj si z nim owi nieliczni mdrcy i owi liczni ignoranci, ktrzy zamieszkuj wiat.

Ponownie wznosz swe serce ku Bogu w akcie dzikczynienia, poniewa nic nie przeszkadzao Mu, by stworzy nas niezdolnymi do grzechu, z nieprzepartym deniem do dobra, uzna jednak, e Jego sudzy bd lepsi, jeeli bd Mu suy dobrowolnie. Jake wielka jest mio, jak wielkie miosierdzie naszego Ojca! Kiedy patrz na tak wielkie dziea mioci Boga wobec Jego dzieci, na te dobrodziejstwa, ktre wiadcz wprost o boskim szalestwie mioci, wtedy chciabym mie tysic ust i tysic serc, aby bez koca wielbi Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego. Pomylcie, e Wszechmocny, ktry przez sw Opatrzno kieruje Wszechwiatem, nie chce sug zniewolonych, chce mie wolne dzieci. W dusz kadego z nas — chocia rodzimy si proni ad peccatum, skonni do grzechu, z powodu upadku pierwszych rodzicw — woy iskr swego nieskoczonego rozumu, poryw ku dobru, pragnienie trwaego pokoju. I pomaga nam zrozumie, e prawda, szczcie i wolno s osigalne dla nas jedynie wwczas, kiedy staramy si, aby w naszych sercach zakiekowao ziarno ycia wiecznego.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny