Josemaría Escrivá Obras
32

W toku mojej dugiej kapaskiej pracy, w ktrej nie tyle gosiem, co wprost rozgaszaem swoje umiowanie wolnoci osobistej, zauwayem u niektrych pewn nieufno, jak gdyby obawiali si, e akcentowanie wolnoci stanowi niebezpieczestwo dla wiary. Nieche si uspokoj ci bojaliwi. Przeciwko wierze wystpuje jedynie bdne pojmowanie wolnoci: jako wolnoci pozbawionej celu i obiektywnej normy, prawa, odpowiedzialnoci. Jednym sowem, chodzi tu o libertynizm. Niestety, niektrzy o to wanie walcz, a to istotnie stanowi atak przeciwko wierze.

Dlatego nie jest rzecz trafn mwienie o wolnoci sumienia, jeeli by to dla kogo miao by moralne usprawiedliwienie odrzucenie Boga. Wspomnielimy ju, e moemy si sprzeciwi zbawczym planom Boym; moemy, ale nie powinnimy tego czyni. Jeeli kto wiadomie przyjmuje tak postaw, grzeszy przeciwko pierwszemu i podstawowemu przykazaniu: bdziesz miowa Pana, Boga twojego, z caego swego serca.

Ze wszech si swoich broni wolnoci sumie, ktra wskazuje, e nikt nie ma prawa przeszkadza komukolwiek w oddawaniu czci Bogu. Naley szanowa autentyczne pragnienie prawdy: jest wprawdzie cisym obowizkiem czowieka poszukiwa Boga, poznawa Go i wielbi, ale nikt na ziemi nie moe nakaza bliniemu praktykowania wiary, ktrej nie posiada; podobnie nikt nie moe roci sobie prawa do szykanowania kogo, kto t wiar otrzyma od Boga.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny