Josemaría Escrivá Obras
314

Gdy dochodz do wioski, zblia si koniec ich wdrwki. Wtedy oni, niewiadomie dogbni poruszeni sowem i mioci Boga, ktry sta si Czowiekiem, auj, e Pan chce odej. Jezus bowiem egna si z nimi, okazujc jakoby mia i dalej. Pan Nasz Jezus nigdy si nie narzuca. Chce, bymy dobrowolnie zwracali si do Niego, kiedy zaczniemy odczuwa czysto Jego Mioci, ktr wla w nasze dusze. Musimy na si zatrzyma Go: zosta z nami, gdy ma si ku wieczorowi i dzie si ju nachyli, nadchodzi noc.

Tacy ju jestemy — cigle brak nam odwagi, moe z braku szczeroci, moe z powodu zawstydzenia. W gbi duszy mylimy: zosta z nami, poniewa nasze dusze spowija mrok, a jedynie Ty jeste wiatem, jedynie Ty moesz zaspokoi to pragnienie, ktre nas poera. Poniewa nie zapominamy, e pord rzeczy piknych i szlachetnych najwaniejsz jest posiadanie na zawsze Boga.

I Jezus pozostaje. Otwieraj si nasze oczy jak oczy Kleofasa i jego towarzysza, kiedy Chrystus amie chleb; i chocia bdzie znika z naszych oczu, potrafimy rwnie na nowo podj wdrwk — chocia zapada zmrok — aby mwi o Nim z innymi, gdy tak wielka rado nie mieci si w jednym sercu.

Droga do Emaus. Jak sodycz napeni Bg t nazw. A Emaus to cay wiat, gdy Pan otworzy Boe drogi na ziemi.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny