Josemaría Escrivá Obras
311

Dziki temu oddaniu rozpala si arliwo apostolska i wzrasta z dnia na dzie, zaraajc tym pragnieniem innych, gdy dobro jest zaraliwe. Nie jest moliwe, aby nasza ndzna natura znalazszy si tak blisko Boga nie paaa pragnieniem rozsiewania po caym wiecie radoci i pokoju, zraszania wszystkiego zbawczymi wodami, ktre wypywaj z otwartego Boku Chrystusa, zaczynania i koczenia wszystkich zada w imi Mioci.

Przedtem mwiem wam o blu, cierpieniach, zach. I bynajmniej sobie nie zaprzeczam, gdy twierdz, e dla ucznia, ktry z mioci szuka Nauczyciela, smutki, cierpienia, bl, utrapienia posiadaj inny smak. Znikaj, kiedy prawdziwie przyjmuje wol Bo, kiedy chtnie spenia Boe zamysy jako wierny syn, cho ma moe nieraz wraenie, e nerwy nie wytrzymaj, a mka wydaje mu si nie do zniesienia.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny