Josemaría Escrivá Obras
309

Przypatrzcie si, jak postpuje Bg. Kiedy powraca w syn, ktry w rozpustnym yciu roztrwoni pienidze, a przede wszystkim zapomnia o swoim ojcu, ten powiada: Przyniecie szybko najlepsz szat i ubierzcie go; dajcie mu te piercie na rk i sanday na nogi! Przyprowadcie utuczone ciel i zabijcie: bdziemy ucztowa i bawi si. Nasz Ojciec Bg, kiedy powracamy do Niego ze skruch, przemienia nasz ndz w bogactwo, a nasz sabo w moc. A c dopiero zgotuje nam, jeeli Go nie opucimy, jeeli bdziemy przy Nim kadego dnia, jeeli codziennie kierowa bdziemy do Niego sowa mioci potwierdzone czynami, jeeli prosi Go bdziemy o wszystko, ufni w Jego wszechmoc i w Jego miosierdzie? Powraca do domu syn, ktry zdradzi ojca, a ten urzdza uczt. Czyme obdarzy wic nas, ktrzy zawsze staralimy si pozostawa u Jego boku?

Wymazujmy zatem z pamici wszelkie doznane obrazy i upokorzenia — choby nawet byy najbardziej niesprawiedliwe, oszczercze i gorzkie — gdy nie przystoi dziecku Boemu sporzdzanie rejestru doznanych krzywd, aby go pniej przedoy. Nie powinnimy zapomina przykadu Chrystusa. Nasza wiara chrzecijaska nie moe by wymieniana jak suknia — moe osabn, umocni si lub zagubi. Poprzez ycie nadprzyrodzone wiara umacnia si, a dusza wzdraga na myl, jak nagi i ndzny jest czowiek bez Boga. I przebacza, i dzikuje: Mj Boe, kiedy patrz na moje ndzne ycie, nie znajduj najmniejszego powodu do dumy, a tym bardziej do pychy. Znajduj tylko liczne powody, by y w pokorze i skrusze. Wiem te, e najlepszym panowaniem jest suba.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny