Josemaría Escrivá Obras
304

arliwo adoracji, pragnienie zadouczynienia przez ciche i spokojne cierpienie. Stan si prawd waszego ycia sowa Jezusa: Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien. A Pan jawi si nam coraz bardziej wymagajcym, domaga si od nas zadouczynienia i pokuty, a w kocu budzi w nas arliwe pragnienie, aby y dla Boga: razem z Chrystusem zostaem przybity do krzya. Jednak przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, ktre atwo si tuk i krusz, co kae nam pamita, e z Boga bya owa przeogromna moc, a nie z nas.

Zewszd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy si zwtpieniu; yjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy przeladowania, lecz nie czujemy si osamotnieni, obalaj nas na ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa.

Nadto wyobraamy sobie, e Pan Jezus nas nie sucha, e si udzimy i sycha jedynie nasz monolog. Czujemy si pozbawieni oparcia na ziemi i opuszczeni przez niebo. A jednak mamy rzeczywist, szczer odraz do grzechu, nawet powszedniego. Padnijmy na kolana z uporem kobiety kananejskiej, wielbic Go i bagajc: Panie, dopom mi!. Wwczas zniknie ciemno, pokonana przez wiato Mioci.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny