Josemaría Escrivá Obras
303

Nie mylmy jednak, e skoro ju jestemy na ciece kontemplacji, to nasze namitnoci uspokoiy si raz na zawsze. Bylibymy w bdzie, gdybymy uwaali, e nasze gorce pragnienie szukania Jezusa, znalezienie Go, obcowanie z Nim i sodycz Jego mioci przemieni nas w osoby bezgrzeszne. Chocia nie brakuje wam dowiadczenia, pozwlcie, e was uprzedz. Szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzi, nie poddaje si i nie odpoczywa. Napastuje nas nawet wtedy, gdy dusza nasza goreje mioci do Boga. Wie, e wwczas upadek jest trudniejszy — ale te wie, e kiedy uda mu si spowodowa nawet drobn obraz Boga przez czowieka, moe w ludzkim sumieniu zasia siln pokus rozpaczy.

Jeli chcecie nauczy si czego z dowiadczenia biednego ksidza, ktrego jedynym celem jest mwienie o Bogu, powiem wam, e kiedy ciao stara si odzyska utracone prawa lub, co gorsze, kiedy pycha burzy si i buntuje, winnicie rzuci si w schronienie tych boskich ran, otwartych w Ciele Chrystusa przez gwodzie, ktre przybiy Go do Krzya, i przez wczni, ktra przeszya Jego bok. Spieszcie do Niego, jak podpowiada wam serce — zcie w Ranach Jezusa ca swoj mio do ludzi i ... do Boga. To wanie jest denie do zjednoczenia, przekonanie, e jest si bratem Chrystusa, Jego krewnym, synem tej samej Matki, poniewa to Ona doprowadzia nas do Jezusa.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny