Josemaría Escrivá Obras
302

Kiedy rzeczywicie zaczniemy podziwia i kocha Najwitsze Czowieczestwo Jezusa, bdziemy odkrywa po kolei wszystkie Jego Rany. I w tych momentach biernego oczyszczania, chwilach bogosawionych i gorzkich ez, ktre bdziemy si starali ukry, bdzie nam potrzebne schronienie w kadej z tych Najwitszych Ran — by si oczyci, by z gbok radoci umocni si odkupiecz Krwi Zbawiciela. Podymy ku nim jak gobie, ktre, mwic sowami Pisma witego, znajduj schronienie przed burz w szczelinach ska. Kryjemy si tam, by odczu blisko Chrystusa — i przekonujemy si, e Jego gos jest agodny, a Jego oblicze pikne, gdy ci, co wiedz, e Jego gos jest przyjemny i wdziczny, nale do tych, co otrzymali ask Ewangelii, ktra kae im mwi: Ty masz sowa ycia wiecznego

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny