Josemaría Escrivá Obras
301

Ale nie zapominajcie, e przebywanie z Jezusem oznacza, i z pewnoci zetkniemy si z Krzyem. Kiedy oddajemy si w rce Boe, to Bg czsto pozwala nam odczu bl, samotno, przeciwiestwa, oszczerstwa, zniesawienia i drwiny, ktre przychodz od wewntrz i z zewntrz — poniewa pragnie nas uksztatowa na swj obraz i podobiestwo. On nawet godzi si na to, by nazywano nas szalecami i uwaano za gupcw.

Nadszed czas, by ukocha bierne umartwienie, ktre przychodzi znienacka, kiedy si tego nie spodziewamy. Kamieniami rzucanymi, by odpdzi wilki, rani si owce — naladowca Chrystusa dowiadcza na sobie samym, e ci, ktrzy waciwie powinni go kocha, okazuj mu nieufno, wrogo, podejrzliwo czy nienawi. Patrz na niego podejrzliwie, jak na oszusta, poniewa nie wierz, i moe istnie osobisty kontakt z Bogiem, ycie wewntrzne; natomiast z uprzejmoci i zrozumieniem odnosz si do ateistw i osb obojtnych religijnie, nawet tych, ktrzy zachowuj si agresywnie i arogancko.

Pan nasz moe nawet dopuci, by Jego uczniw atakowano broni, ktra nigdy nie przynosi honoru temu, kto j stosuje: broni obelg, broni tendencyjnych i kamliwych plotek; nie wszyscy obdarzeni s taktem i dobrym wychowaniem.

Dlatego te nie mona si dziwi, e ci, ktrzy gosz wtpliw teologi i rozlunion moralno; ktrzy wedle wasnego kaprysu sprawuj wtpliw liturgi, ktrzy wyznaj zasady hipisw i rzdz nieodpowiedzialnie, szerz przeciwko tym, ktrzy mwi tylko o Jezusie Chrystusie, nienawi, podejrzenia, faszywe oskarenia, zniewagi, pomwienia i wszelkie inne szykany.

Ale przez to wanie Jezus rzebi dusze swoich uczniw, nie przestajc ich obdarzy wewntrzn pogod i radoci. Wiedz oni bardzo dobrze, e diabe nawet stu kamstw nie potrafi zmieni w jedn prawd. Jezus utwierdza ich w przekonaniu, e jedynie wtedy bdzie im w yciu lekko, gdy zdecyduj si nie traktowa ycie lekko.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny