Josemaría Escrivá Obras
295

Bdziecie Mnie wzywa, zanoszc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysucham. I wzywamy Go rozmawiajc i zwracajc si do Niego. Dlatego winnimy zastosowa praktycznie zalecenie Apostoa: sine intermissione orate — mdlcie si zawsze, cokolwiek by si dziao. Nie tylko z serca, ale i caym sercem.

Powiecie, e ycie nie zawsze jest atwe, e nie brak w nim goryczy, cierpie i smutkw. Odpowiem wam znowu za witym Pawem, e ani mier, ani ycie, ani anioowie, ani zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani potgi, ani co wysokie, ani co gbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic nie moe nas oddzieli od mioci Boej, zerwa wizi z naszym Ojcem.

Czy trwae zjednoczenie z Bogiem nie stanowi ideau tak wzniosego, e dla wikszoci chrzecijan moe si wydawa nieosigalnym? Rzeczywicie, cel ten jest bardzo wysoki, ale nie jest nieosigalny. Droga, ktra prowadzi do witoci, to droga modlitwy; modlitwa za winna rozwija si w duszy stopniowo, jak nasionko, z ktrego pniej wyrasta majestatyczne drzewo.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny