Josemaría Escrivá Obras
293

Jake rozwin si w nas cnoty nadprzyrodzone, jeeli potrafimy prawdziwie zwraca si do Maryi, ktra jest nasz Matk! Starajmy si w cigu dnia kierowa ku Niej — w sercu, bez koniecznoci uywania sw — krtkie modlitwy, akty strzeliste. Chrzecijaska pobono nagromadzia wiele takich pomiennych wezwa w Litanii Loretaskiej, ktr odmawia si przy Racu witym. Ale kady moe je pomnaa, kierujc do Niej nowe pochway, mwic do Niej to, czego — z powodu pewnego skrpowania, ktre Ona rozumie i uznaje za suszne — nie odwaylibymy si wypowiedzie na gos.

Radz ci — na zakoczenie — aby osobicie, jeeli tego jeszcze nie zrobie, dowiadczy macierzyskiej mioci Maryi. Nie wystarczy wiedzie, e Ona jest Matk, uwaa J za Matk i tak o Niej mwi. Ona jest twoj Matk, a ty jeste Jej synem; Ona kocha ci tak, jak gdyby by Jej jedynym dzieckiem na tym wiecie. Traktuj J zatem odpowiednio: Mw Jej o wszystkim, co przeywasz, czcij J, kochaj J! Nikt nie moe uczyni tego za ciebie, ani te lepiej od ciebie, jeeli nie uczynisz tego sam.

Zapewniam ci, e jeli wkroczysz na t drog, odkryjesz wkrtce ca mio Jezusa Chrystusa. Zyskasz przekonanie, e jeste wczony w niewypowiedziane ycie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha witego. Otrzymasz si do cakowitego podporzdkowania si Woli Boej, wzrasta bdzie w tobie pragnienie suby wszystkim ludziom. Bdziesz takim chrzecijaninem, jakim czasem pragniesz by: penym uczynkw mioci bliniego i sprawiedliwoci, radosnym i mocnym, wyrozumiaym wobec innych a wymagajcym wobec siebie.

To, a nic innego, jest si naszej wiary. Zwrmy si do Najwitszej Maryi Panny, a Ona bdzie nam pomaga stale i pewnie posuwa si do przodu.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny