Josemaría Escrivá Obras
290

Zrozumcie, dla Matki Naszej, Najwitszej Maryi Panny, nigdy nie przestajemy by maymi dziemi, poniewa Ona otwiera nam drog do Krlestwa Niebieskiego, ktre zostanie dane tylko tym, ktrzy stan si jako dzieci. Nie powinnimy nigdy oddala si od Pani Naszej. A jak J bdziemy czci? Zwracajc si do Niej, mwic do Niej, wyraajc Jej nasz czuo, rozwaajc w sercu wydarzenia z Jej ycia na ziemi, opowiadajc Jej o naszych walkach, naszych osigniciach i naszych niepowodzeniach.

W ten sposb odkryjemy ponownie sens modlitw maryjnych odmawianych zawsze w Kociele — i wyda si nam, e odmawiamy je po raz pierwszy. Czyme s Ave Maria i Angelus jak nie arliwym wysawianiem Boego Macierzystwa Maryi? A podczas Raca witego — tej cudownej praktyki modlitewnej, ktr zawsze niestrudzenie bd zaleca wszystkim chrzecijanom — w naszym umyle i sercu uobecniamy tajemnice dokonujce si w cigu wspaniaego ycia Maryi, w ktrych odkrywamy podstawowe tajemnice naszej wiary.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny