Josemaría Escrivá Obras
281

Powracam czsto w wyobrani do lat, ktre Jezus spdzi u boku swojej Matki. Obejmuj one prawie cae Jego ziemskie ycie. Widz Go jako mae dziecko, kiedy Maryja pielgnuje Go, cauje i zabawia. Widz, jak wzrasta pod kochajcym spojrzeniem Maryi i Jzefa, Jego ojca na ziemi. Z jak czuoci i delikatnoci Maryja i wity Patriarcha troszczyli si o Jezusa podczas Jego dziecistwa i w milczeniu ustawicznie uczyli si od Niego rnych rzeczy. Ich dusze coraz bardziej upodobniay si do duszy Syna, ktry by zarwno Czowiekiem jak i Bogiem. Dlatego te Jego Matka, a za Ni wity Jzef lepiej ni ktokolwiek inny rozumiej uczucia Serca Jezusowego i oboje stanowi najlepsz — powiedziabym, jedyn — drog, ktra prowadzi do Zbawiciela.

Niech w duszy kadego z was — napisa wity Ambroy —yje dusza Maryi, by chwali Pana; niech w kadym z Was yje duch Maryi, by radowa si w Bogu. Ten Ojciec Kocioa mwi dalej co, co na pierwszy rzut oka wydaje si zbyt miae, ale co posiada jasny sens duchowy dla ycia chrzecijanina. Wedug ciaa jest tylko jedna Matka Chrystusowa; wedug wiary jednak Chrystus jest owocem nas wszystkich.

Jeli utosamiamy si z Maryj, jeli naladujemy Jej cnoty, przyczyniamy si do tego, e Chrystus na mocy aski zrodzi si w duszy wielu ludzi, ktrzy utosami si z Nim przez dziaanie Ducha witego. Jeeli naladujemy Maryj, w jaki sposb uczestniczymy w Jej duchowym macierzystwie. A wszystko to w milczeniu, jak w yciu Naszej Pani; niezauwaalnie, prawie bez sw, przez dawanie penego i spjnego wiadectwa, przez nasze postpowanie chrzecijaskie oraz przez hojne i nieustanne powtarzanie fiat, ktre podtrzymuje nasz wewntrzn wi z Bogiem.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny