Josemaría Escrivá Obras
27

Postawmy sobie jeszcze raz to pytanie w obecnoci Boej: Panie, dlaczego wyposaye nas w t moc? Dlaczego dae nam t zdolno wybrania Ciebie lub odrzucenia Ci? Ty chcesz, abymy waciwie korzystali z tej naszej zdolnoci. Panie, co chcesz, abym uczyni? I daje si syszy jednoznaczna odpowied: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz, caym swoim umysem.

Czy rozumiecie? Wolno uzyskuje swj autentyczny sens dopiero wtedy, kiedy jest wykorzystywana w subie wyzwalajcej prawdy, kiedy spala si w poszukiwaniu nieskoczonej Mioci Boga, ktry nas wyswobadza z wszelkich wizw niewoli. Coraz bardziej wzrasta moje pragnienie goszenia tego niezgbionego bogactwa chrzecijan: wolnoci i chway dzieci Boych!. Przejawia si ono dobr wol, ktra uczy nas podania za dobrem po odrnieniu go od za.

Chciabym, abycie porozmylali nad fundamentaln zasad, ktra nas stawia w obliczu odpowiedzialnoci naszego sumienia. Nikt nie moe wybra za nas: oto mamy najwyszy stopie godnoci czowieka: to e sam z siebie, a nie poprzez innych, zwraca si ku dobru. Wielu z nas odziedziczyo wiar katolick po rodzicach, i z aski Boej, z chwil przyjcia Chrztu witego, zaraz po narodzeniu rozpoczo si w ich duszy ycie nadprzyrodzone. Ale przez cae nasze ycie — i to kadego dnia — winnimy odnawia postanowienie miowania Boga ponad wszystko. Chrzecijaninem, prawdziwym chrzecijaninem, jest ten, kto poddaje si wadzy jedynego Sowa Boego, bez stawiania warunkw tej ulegoci, i jest gotowy sprzeciwi si pokusom diaba naladujc postaw samego Chrystusa: Panu Bogu swemu bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny